České důchody mají své příjemce i v exotické cizině. ČSSZ je zasílá téměř do celého světa

Praha 20. 8. 2015

Přesně 86 122 důchodců, kteří žijí mimo naši republiku a přijímají české důchody, evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 30. červnu 2015. Počet důchodců, kterým ČSSZ zasílá důchody mimo Českou republiku, stále stoupá. Jen ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku (85 111 důchodců) jich v 1. pololetí 2015 přibyla zhruba tisícovka.

Tradičně nejvíce důchodů mířilo do sousední Slovenské republiky, kde k uvedenému datu ČSSZ evidovala 28 087 důchodců s nárokem na český důchod. Druhý nejvyšší počet příjemců českého důchodu, a to 18 382, byl ve Spolkové republice Německo. Třetí místo co do počtu důchodců s „českou penzí“ patřilo Polsku. ČSSZ zde v červnu 2015 evidovala 14 303 příjemců. Polsko je zároveň poslední zemí, kam byly české důchody zasílány v řádech desítek tisíc. Kromě Antarktidy vyplácí ČSSZ důchody do všech kontinentů světa včetně tak exotických států, jako jsou například Seychely, Madagaskar, Portoriko nebo Fidži, zde jde o počty důchodců v řádu jednotek (kompletní přehled států s údaji k 30. 6. 2015 následuje).

 

Způsob výplaty důchodu a tzv. potvrzení o žití

Obecně platí, že lidem trvale žijícím v zahraničí ČSSZ vyplácí důchody buď na  účet u peněžního ústavu v cizině, nebo šekem na adresu v cizině, či na účet banky v České republice. Celkově převažují výplaty do ciziny na účet. Způsob si však lidé volí sami, není-li určeno jinak. Výjimkou je výplata důchodu na Slovensko, kam je možné penzi vyplácet pouze bezhotovostně, tj. na bankovní účet.

Podmínkou pro provádění všech typů výplat důchodu do zahraničí, není-li jinak upraveno, je pravidelné předkládání tzv. „potvrzení o žití“. Musí být vlastnoručně podepsané důchodcem a podpis úředně ověřený. Podpis ověřuje orgán nebo úřad k tomu zmocněný podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.) či zastupitelský úřad. Tiskopis „potvrzení o žití“ je v různých jazycích dostupný na webu ČSSZ.

Příjemce důchodu s výplatou na účet (v cizině nebo v ČR) předkládá ČSSZ potvrzení z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Což může být čtvrtletně, pololetně nebo v jiném intervalu. Intervaly předkládání potvrzení v zásadě určují i intervaly výplaty důchodu. Důchod se vyplácí vždy zpětně, do konce měsíce, v němž bylo „potvrzení o žití“ doručeno ČSSZ. V praxi to znamená, že důchod je vyplácen tolikrát, kolikrát ročně klient potvrzení zašle. Např. pokud tak klient učiní dvakrát ročně, bude výplata důchodu za zpětné období provedena rovněž dvakrát ročně apod. Pro Slovensko platí i v tomto ohledu jiné pravidlo. Důchody jsou na účty klientů vypláceny měsíčně a oni musí potvrzení předkládat 4x ročně. K tomu je ČSSZ automaticky vyzve. Výplaty na adresu do Polska jsou zajišťovány měsíčně (bez potvrzení o žití), do ostatní ciziny kvartálně (potvrzení o žití 1x za rok).

Ověřit si specifika pro výplatu důchodu do konkrétního státu lze na call centru pro důchodové pojištění na telefonním čísle +420 257 062 860, osobně při návštěvě ČR prostřednictvím kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení či přímo v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ.

Detailní informace o podmínkách výplaty důchodu do ciziny jsou na www.cssz.cz v sekci Evropská unie nebo Mezinárodní smlouvy.

 


Graf: Vývoj počtu příjemců českého důchodu v zahraničí k 31. 12. daných roků a k 30. 6. 2015

graf

 

Tabulka: Prvních deset států podle počtu příjemců českého důchodu v zahraničí k 31. 12. daných roků a k 30. 6. 2015

Pořadí

Stát

Počet důchodců

1.

Slovenská republika

28 087

2.

Spolková republika Německo

18 382

3.

Polsko

14 303

4.

Kanada

3 662

5.

Švýcarsko

3 226

6.

Spojené státy americké (USA)

2 863

7.

Rakousko

2 730

8.

Austrálie

2 227

9.

Bulharsko

2 059

10.

Řecko

1 879

 


Tabulka: Počty důchodců s bydlištěm v cizině a s nárokem na český důchod k 30. 6. 2015 podle států

Stát

Počet důchodců

Stát

Počet důchodců

Alžírsko

2

Makedonie

406

Andora

2

Malajsie

1

Argentina

5

Mali

1

Austrálie

2 227

Malta

6

Belgie

132

Maroko

1

Bělorusko

3

Mexiko

8

Bolívie

5

Moldavsko

17

Bosna a Hercegovina

124

Monako

1

Brazílie

14

Namibie

1

Bulharsko

2 059

Nizozemí

494

Černá Hora

41

Norsko

119

Dánsko

117

Nový Zéland

22

Dominikánská republika

2

Pákistán

1

Egypt

2

Panama

1

Estonsko

2

Paraguay

3

Etiopie

1

Peru

1

Fidži

1

Polsko

14 303

Filipíny

7

Portoriko

2

Finsko

23

Portugalsko

13

Francie

707

Rakousko

2 730

Chile

8

Republika Kosovo

2

Chorvatsko

273

Rumunsko

35

Indonésie

10

Rusko

9

Irák

2

Řecko

1 879

Írán

2

Seychely

1

Irsko

38

Singapur

1

Island

3

Slovenská republika

28 087

Itálie

283

Slovinsko

145

Izrael

113

Spojené arabské emiráty

2

Japonsko

19

Spolková republika Německo

18 382

Jihoafrická republika

54

Srbsko

312

Kamerun

2

Sýrie

1

Kanada

3 662

Španělsko

178

Kolumbie

1

Švédsko

1 371

Kostarika

6

Švýcarsko

3 226

Kuba

4

Thajsko

9

Kuvajt

3

Tunisko

2

Kypr

26

Ukrajina

548

Libanon

1

Uruguay

2

Lichtenštejnsko

6

USA

2 863

Litva

8

Velká Británie

699

Lotyšsko

5

Venezuela

5

Lucembursko

27

Vietnam

10

Madagaskar

1

 

 

Maďarsko

189

Celkem

86 122