Sociální zabezpečení pomáhá překlenout některé očekávané i neočekávané situace

Praha 11. 8. 2015

Těhotenství a porod nebo úraz či vážné onemocnění člena rodiny. To jsou situace, které řada rodin čas od času řeší. Jaké existují možnosti, o co a kde žádat? Nejen o tom měli možnost novináři diskutovat s odborníky zlínské okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). V pondělí 10. srpna se zde konalo setkání zástupců úřadu se zlínskými médii u příležitosti 25 let existence České správy sociálního zabezpečení.

Lidé obvykle nerozlišují, že „mateřská“ a rodičovský příspěvek jsou rozdílné dávky. Peněžitá pomoc v mateřství, lidově zvaná „mateřská“, se poskytuje v zásadě prvních šest měsíců péče o novorozeně. Maminky musí být v době nástupu na její čerpání nemocensky pojištěny z titulu zaměstnání nebo podnikání a získat zákonný počet dnů účasti na nemocenském pojištění. Pracovníci OSSZ pravidelně odpovídají na dotazy, zda si „na mateřské“ mohou přivydělat nebo jestli ji může čerpat tatínek. „Obojí je možné. Otec dítěte musí pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství splnit stejné podmínky jako žena a musí s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. O miminko se může začít starat nejdříve od 7. týdne po narození. Přivýdělek je možný, ale musí jít o jinou činnost, než ze které je dávka vyplácena. Je-li například vyplácena ze zaměstnání, lze při jejím pobírání podnikat,“ uvedl ředitel OSSZ Zlín Petr Špaček. Maminky z řad čerstvých absolventek či dlouhodobě registrované na úřadu práce zpravidla jednu z podmínek pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství nesplní a tak jim OSSZ nemůže dávku přiznat. O rodičovský příspěvek si pak rodič žádá na úřadu práce.

Další dávkou související s rodinným životem vyplácenou OSSZ je ošetřovné. Náleží jen zaměstnancům, pokud nemohou pracovat kvůli ošetřování dítěte mladšího 10 let, které onemocnělo, stal se mu úraz, byla mu nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. „V praxi jsou poměrně časté situace, kdy je maminka přijata do porodnice či s jedním dítětem do nemocnice a péči o druhé dítě doma přebírá zaměstnaný tatínek. Pokud jde o dítě do 10 let věku, má otec, při splnění podmínek, nárok na ošetřovné po dobu, po kterou bude maminka s dítětem v nemocnici, nejdéle však po dobu 9 kalendářních dnů vč. soboty, neděle a svátků,“ doplnila příklad vedoucí oddělení nemocenského pojištění Michala Raichelová s tím, že klienti se s pracovníky OSSZ radí, jak správně postupovat při vzniku události týkající se rodičovství či péče o blízké. Ošetřovné se dále poskytuje i v situaci, kdy lékař z důvodu vážného onemocnění či úrazu rozhodne o potřebě ošetřování člena domácnosti. Tím může být starší dítě, partner a také prarodič. Podmínkou však je společná domácnost. Nárok na ošetřovné ale nemají podnikatelé registrovaní na OSSZ jako OSVČ (tj. osoba samostatně výdělečně činná).

Doba, kdy lidé dlouhodobě pečovali o blízké, může ovlivnit důchod. Poznatky nejen z OSSZ ve Zlínském kraji jsou však takové, že někteří lidé se ostýchají o tom mluvit. Požádat si o uznání doby péče není nic, za co by se měl člověk stydět. Jde o činnost, která je stejně zodpovědná jako zaměstnání. Dobu péče o osobu závislou lze do důchodu započítat při splnění zákonných podmínek v plném rozsahu. Musí být ale doložena rozhodnutím OSSZ. Předpokladem pro rozhodnutí je vystavené potvrzení od úřadu práce o době poskytování péče osobě, která má přiznán stupeň závislosti II. – IV., resp. o péči o dítě do věku 10 let, které má přiznán stupeň závislosti I.

Vážná nemoc nebo úraz mohou člověka potkat v každém věku a v důsledku toho se může stát invalidním. Zejména mladí lidé si ale nepřipouští, že by důchod mohli potřebovat dříve. Nárok na invalidní důchod vznikne jen, pokud člověk získal potřebnou dobu důchodového pojištění. V případě úmrtí v rodině jsou pozůstalí zabezpečeni vdovským, vdoveckým nebo sirotčím důchodem. Ovšem i zde platí, že zesnulá osoba k datu úmrtí získala potřebnou dobu pojištění.

Rozhovor s ředitelem OSSZ Zlín


Počet starobních důchodců k 31. 12./30. 6.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Zlín

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

43 487

44 960

45 025

44 940

45 157

45 300

45 141

     z toho: řádné starobní důchody

33 219

33 167

32 748

32 236

32 013

31 941

32 232

               tzv. předčasné starobní důchody

8 640

10 155

10 610

11 016

11 440

11 665

11 212

               podíl předčasných důchodů

19,9 %

22,6 %

23,6 %

24,5 %

25,3 %

25,8 %

24,8 %

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

131 172

135 770

135 735

135 421

136 027

136 457

135 985

     z toho: řádné starobní důchody

98 750

98 652

97 114

95 574

94 797

94 680

95 515

               tzv. předčasné starobní důchody

25 587

30 302

31 765

33 012

34 403

35 021

33 648

               podíl předčasných důchodů

19,5 %

22,3 %

23,4 %

24,4 %

25,3 %

25,7 %

24,7 %

ČR

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

2 362 155

2 353 691

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

1 666 549

1 678 153

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

575 979

554 279

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

24,4 %

23,5 %

 

Průměrná výše sólo starobního důchodu (v Kč)

 

k 31. 12. 2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

OSSZ Zlín

12 149

9 995

10 978

12 425

10 208

11 221

12 122

9 974

10 951

Zlínský kraj

11 990

9 863

10 843

12 252

10 074

11 081

11 965

9 841

10 818

ČR

12 259

10 050

11 075

12 522

10 268

11 316

12 237

10 028

11 050

 


Vývoj počtu zpracovaných exekučních případů podle OSSZ ve Zlínském kraji k 31. 12./30. 6.

Rok

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Kroměříž

4 466

5 296

2 918

2 567

OSSZ Uherské Hradiště

5 364

6 161

3 661

2 986

OSSZ Vsetín

4 318

4 720

2 295

2 478

OSSZ Zlín

6 206

6 808

3 946

3 587

Celkem Zlínský kraj

20 354

22 985

13 120

11 618

 

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění ve Zlínském kraji k 31. 12./30. 6.

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Kroměříž

18 430

20 379

21 783

13 429

11 246

OSSZ Uherské Hradiště

34 495

35 842

39 980

24 667

20 700

OSSZ Vsetín

34 976

37 078

40 190

25 194

20 923

OSSZ Zlín

48 406

50 670

56 575

33 820

29 068

Celkem Zlínský kraj

136 307

143 969

158 528

97 110

81 937

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců ve Zlínském kraji v letech 2012-2015

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Kroměříž

1 797

1 193

1 337

684

579

46

16

56

26

19

OSSZ Uherské Hradiště

1 024

1 209

2 048

959

1 073

53

58

93

22

48

OSSZ Vsetín

1 192

1 307

1 510

652

727

73

62

81

40

31

OSSZ Zlín

1 807

2 011

2 403

1 272

1214

72

75

60

15

24

Celkem Zlínský kraj

5 820

5 720

7 298

3 567

3 593

244

211

290

103

122

 

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) ve Zlínském kraji k 31. 12./30.6.

 

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Kroměříž

5 525

5 203

5 132

5 169

5 223

3 262

3 319

3 390

3 451

3 368

OSSZ Uherské Hradiště

8 100

7 868

7 617

7 705

7 817

4 856

4 993

5 237

5 393

5 200

OSSZ Vsetín

8 383

8 076

7 991

8 238

8 303

4 633

4 710

4 873

5 292

4 878

OSSZ Zlín

11 924

11 421

11 102

11 266

11 350

7 046

7 131

7 392

7 478

7 320

Celkem Zlínský kraj

33 932

32 568

31 842

32 378

32 693

19 797

20 153

20 892

21 614

20 766