První červencový den patřil na ČSSZ slavnostnímu aktu složení služebního slibu

Praha 1. 7. 2015

Vedoucí pracovníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dnes v pražském ústředí slavnostně složili služební slib do rukou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna.

„Tak slibuji!“ pronesli vedoucí zaměstnanci podle zákona o státní službě před ústředním ředitelem Vilémem Kahounem a svůj slib stvrdili podpisy na listině úředního záznamu o složení slibu. Slavnostnímu aktu byli přítomni Iva Merhautová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro sekci sociálně pojistných systémů, a Petr Smrček, státní tajemník MPSV.

Víte, že k přijetí zákona o státní službě vedla dlouhá cesta. Dnešním slibem tak fakticky začínáme tento zákon realizovat, uvádíme jej v život a já doufám, že přinese spíše pozitivní okamžiky. Přeji vám, aby se vám i pod státní službou dobře pracovalo a abyste v další práci zaznamenali mnoho úspěchů,“ řekla Iva Merhautová. Státní tajemník MPSV sdělil: „Složení slibu je akt zásadní z hlediska zákonné povinnosti vstupu do služebního poměru. Pevně věřím, že v agendě, kterou má ČSSZ ve své působnosti, se nic zásadně nezmění. ČSSZ má profesionály na svém místě, a proto jsem přesvědčen, že změna služebních vztahů neovlivní výkon a nedotkne se služeb, které dlouhodobě a kvalitně poskytujete veřejnosti“.

Prvním představeným služebního úřadu ČSSZ poblahopřál také ústřední ředitel. „Dnes vstupuje v účinnost zákon o státní službě a dnes jste složili slib státního úředníka. Je to výrazem toho, že ČSSZ přistupuje k implementaci služebního zákona zodpovědně a v plné síle. ČSSZ chce mít mezi svými zaměstnanci dobré státní úředníky, a proto dnešní slavnostní akt můžeme pokládat za vyjádření důvěry k vaší práci a ocenění odbornosti. Vaše odhodlání a loajálnost dává ČSSZ sílu, aby mohla plnit stanovené úkoly a udržela si potřebnou kontinuitu svých výkonů. Věřím, že služebním zákonem se narovnají rozdíly v odměňování státních úředníků. Buďte i nadále dobrými státními úředníky, kteří ke své práci přistupují s pokorou,“ uvedl na závěr slavnostního aktu Vilém Kahoun.

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun složil služební slib 19. 2. 2015, poté do jeho rukou složili služební slib ředitelky a ředitelé okresních správ sociálního zabezpečení.

Služební slib

Podepisování slibu

Převzetí slibu z rukou Ústředního ředitele ČSSZ