Důchodové poradenství. S novináři jihočeského regionu na toto téma hovořili zástupci OSSZ České Budějovice

Praha 16. 6. 2015

A právě oblasti důchodů se z velké části věnoval kulatý stůl, u kterého se v pondělí 15. června potkali regionální novináři a odborníci Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) České Budějovice. Setkání uspořádala ČSSZ u příležitosti čtvrtstoletí své existence.

Dotazy na výši krácení při odchodu do předčasného starobního důchodu řeší pracovníci OSSZ v regionu denně. Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení řádného důchodového věku. „Čím dříve odejdou lidé do předčasného starobního důchodu, o to větší bude krácení výše důchodu. Krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení důchodového věku pro řádný starobní důchod,“ vysvětlila ředitelka Pracoviště ČSSZ České Budějovice Libuše Petrášková.

Výjimkou nejsou ani dotazy typu „Proč mám menší důchod než kamarádka, když jsme stejně staré a dělaly jsme stejnou práci?“. Skutečnosti ovlivňující výši důchodu však nejsou u lidí nikdy zcela totožné. Kromě počtu získaných let pojištění závisí výše důchodu i na dosažených příjmech (započítávají se výdělky od roku 1986), počtu vychovaných dětí - u žen, datu přiznání důchodu a jiných faktorech. Délka doby pojištění má význam nejen pro nárok na důchod, ale i pro jeho výši. „Člověk, který odpracoval 35 let, nárok na důchod získá, ale jeho výše bude jiná, než kdyby odpracoval 45 let. Rozdíl může být v řádech stokorun až tisíců, uvedl Vladimír Blecha, ředitel OSSZ České Budějovice.

V zájmu lidí by tak mělo být, aby si kontrolovali, zda zaměstnavatel zaslal do evidence ČSSZ evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a potvrdil správně jejich dobu pojištění a dosahované hrubé výdělky. Jak to mohou zjistit? Tak, že požádají ČSSZ o zaslání informativního listu důchodového pojištění. Majitelé datových schránek mají navíc možnost nahlédnout online do svého „konta“ pojištění na ePortále ČSSZ. Pokud zjistí, že v evidenci ČSSZ chybí období, kdy byl prokazatelně zaměstnán, může tuto situaci začít řešit hned. Je třeba, aby se obrátil na konkrétního zaměstnavatele, který doklad o době jeho zaměstnání (ELDP) ČSSZ nezaslal, a požádal ho, aby svou povinnost dodatečně splnil. Pokud zaměstnavatel nekomunikuje nebo podnik (firma) již neexistuje, pomohou pracovníci OSSZ. U existujícího zaměstnavatele OSSZ zahájí řízení k zajištění chybějícího ELDP. V případě zaniklého zaměstnavatele poradí, jakým dalším způsobem je možné chybějící dobu zaměstnání prokázat. Pokud lidé předloží náhradní doklady (např. mzdové listy, výplatní pásky, zápočtové listy apod.), může OSSZ chybějící ELDP zrekonstruovat.

Poměrně časté jsou také dotazy lidí, zda za ně zaměstnavatel odvádí či odváděl pojistné. Lidé se obávají, aby případný dluh na pojistném nemuseli sami hradit a také aby nezodpovědnost zaměstnavatele neměla dopad na jejich důchod. Povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení (tedy na důchodové a nemocenské pojištění) za zaměstnance má výhradně zaměstnavatel. V případě, že pojistné řádně neodváděl, nemusí se zaměstnanec obávat, že by mu vinou zaměstnavatele nevznikl na důchod nárok. V těchto případech se má pro účely nároku na důchod a jeho výši za to, že bylo pojistné uhrazeno. Dluh na pojistném ČSSZ vymáhá po zaměstnavateli.

Počet starobních důchodců k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Index 2014/2010

OSSZ České Budějovice

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

37 926

39 527

39 675

39 788

40 290

106,2 %

     z toho: řádné starobní důchody

29 695

30 086

29 762

29 598

29 674

99,9 %

               tzv. předčasné starobní důchody

6164

7 307

7 725

7 996

8 400

136,3 %

               podíl předčasných důchodů

16,3 %

18,5 %

19,5 %

20,1 %

20,8 %

 

Jihočeský kraj

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

135 960

141 719

141 850

142 023

143 368

105,4 %

     z toho: řádné starobní důchody

102 656

103 156

101 591

100 496

100 206

97,6 %

               tzv. předčasné starobní důchody

26 205

31 403

32 984

34 282

35 967

137,3 %

               podíl předčasných důchodů

19,3 %

22,2 %

23,3 %

24,1 %

25,1 %

 

ČR

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

104,2 %

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

97,6 %

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

132,1 %

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

 

 

Průměrná výše sólo starobního důchodu 2014 (v Kč)

Muži

Ženy

Celkem

OSSZ České Budějovice

12 310

10 351

11 247

Jihočeský kraj

12 028

10 048

10 974

ČR

12 259

10 050

11 075

 

Vývoj počtu zpracovaných exekučních případů podle OSSZ v  Jihočeském kraji k 31. 12.

Rok

2013

2014

OSSZ České Budějovice

8 084

8 369

OSSZ Český Krumlov

3 418

3 016

OSSZ Jindřichův Hradec

3 831

3 896

OSSZ Písek

3 452

3 229

OSSZ Prachatice

2 834

2 743

OSSZ Strakonice

3 357

3 298

OSSZ Tábor

3 865

4 042

Celkem Jihočeský kraj

28 841

28 593

 

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění Jihočeském kraji k 31. 12.

Rok

2012

2013

2014

OSSZ České Budějovice

55 325

59 715

65 393

OSSZ Český Krumlov

11 381

11 220

12 415

OSSZ Jindřichův Hradec

14 585

14 596

16 054

OSSZ Písek

12 661

13 721

15 644

OSSZ Prachatice

11 725

12 648

13 319

OSSZ Strakonice

15 731

15 887

17 592

OSSZ Tábor

18 469

20 164

22 714

Celkem Jihočeský kraj

139 877

147 951

163 131

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v Jihočeském kraji v letech 2012-2014

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

OSSZ České Budějovice

1 705

2 129

2 151

15

11

32

OSSZ Český Krumlov

234

 298

350

8

4

8

OSSZ Jindřichův Hradec

2 038

1 848

2 021

46

47

53

OSSZ Písek

2 054

1 876

1 826

21

11

12

OSSZ Prachatice

 506

 447

592

52

35

21

OSSZ Strakonice

763

 925

740

2

1

1

OSSZ Tábor

1 290

1 518

1 628

19

11

32

Celkem Jihočeský kraj

8 590

9 041

9 308

163

120

159

 

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v  Jihočeském kraji k 31. 12.

 

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

OSSZ České Budějovice

10 765

10 364

10 310

8 176

8 303

8 531

OSSZ Český Krumlov

3 476

3 392

3 267

2 011

2 018

2 127

OSSZ Jindřichův Hradec

5 121

4 921

4 764

3 087

3 223

3 321

OSSZ Písek

4 132

4 036

3 991

2 727

2 706

2 783

OSSZ Prachatice

2 977

2 842

2 764

1 968

2 022

2 099

OSSZ Strakonice

3 927

3 729

3 554

2 696

2 719

2 869

OSSZ Tábor

6 106

5 812

5 687

3 824

3 922

4 046

Celkem Jihočeský kraj

36 504

35 096

34 337

24 489

24 913

25 776