Co vše souvisí s důchodem a o co se nejčastěji zajímají studenti. Diskutovalo se v Plzni

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Plzeň-město byla v úterý 2. června místem setkání novinářů plzeňského regionu a odborníků z OSSZ. U příležitosti 25 let od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se u kulatého stolu diskutovaly různé otázky týkající se sociálního zabezpečení. Např. povinnosti studentů v sociálním zabezpečení, možnosti občanů sledovat své konto důchodového pojištění, co mají na OSSZ vyřídit ti, kteří se chystají pracovat v zahraničí, nejasnosti spojené s důchody a další.

Studenti se podle zkušeností OSSZ často zajímají o to, zda během studia nemusí odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Ani studenti, ale ani absolventi, kteří po skončení studia nenastoupí do zaměstnání, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Studenti, kteří se však rozhodnou při studiu pracovat, mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění, pokud jejich zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. To znamená, že se zaměstnavatelem mají uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti v zásadě s příjmem alespoň 2 500 Kč měsíčně. Pojistné studenti hradí i v případě, kdy pracují na základě dohody o provedení práce s příjmem nad 10 000 Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele. Pojistné za studenty, stejně jako za ostatní zaměstnance, odvádí zaměstnavatel. Studentům se doba, kdy pracují a platí pojistné, započítává do doby pojištění potřebné pro důchod. „Samotné studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od 1. 1. 2010 již do doby pojištění pro důchod nezapočítává,“ zdůraznila ředitelka regionálního Pracoviště ČSSZ Plzeň Mgr. Jana Klímová a doplnila: „Účast na důchodovém pojištění si studenti starší 18 let mohou zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Přihláška k němu se podává na OSSZ podle místa bydliště a minimální pojistné hrazené v roce 2015 činí 1 863 Kč měsíčně.

Vedoucí oddělení důchodového pojištění Mgr. Irena Tolarová sdělila, že se v praxi stále setkávají s mylnými domněnkami týkajícími se důchodů. Lidé se často zajímají o podmínky na předčasný starobní důchod, protože chtějí předčasným odchodem do penze řešit různé situace. Mnohdy ale nevědí, že pro nárok na předčasný starobní důchod musí získat dobu pojištění jako pro řádný starobní důchod, nejsou si jistí, kdy o něj mohou žádat, a překvapí je, že krácení za předčasný odchod do důchodu je trvalé a důchod zůstává krácen i po dosažení řádného důchodového věku. „Těmto klientům samozřejmě vysvětlíme, kdy je možné předčasný starobní důchod nejdříve přiznat a že jeho výše je závislá i na délce doby, která chybí do dosažení důchodového věku. Poté mohou vše zvážit a rozhodnout se, zda a případně od kdy o přiznání předčasného starobního důchodu požádají,“ řekla Mgr. Irena Tolarová.

Dobám důchodového pojištění by měli lidé (nejenom studenti) věnovat pozornost, protože to může významně přispět k bezproblémovému řízení o budoucím důchodu. Doby pojištění mají zásadní význam nejen pro nárok na důchod starobní, ale také invalidní nebo pozůstalostní. Každý občan může jednou ročně požádat ČSSZ o vyhotovení a zaslání tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění. Majitelé datových schránek („datovek“) mají ke svému „kontu“ dob pojištění navíc přístup online prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Zejména v příhraničních okresech se na OSSZ obracejí přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři), kteří bydlí na území ČR, ale pracovně jsou aktivní v některém ze států EU, aby se informovali o tom, jaké předpisy v oblasti sociálního zabezpečení se na ně vztahují a jakému státu mají odvádět pojistné,“ uvedl zástupce ředitele OSSZ Plzeň-město JUDr. Vlastimil Uher. Nejčastěji pracovníci OSSZ na základě žádosti vystavují zaměstnancům nebo osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) vyslaným do zahraničí potvrzení o příslušnosti k českým právním předpisům.

 

Vybrané statistické údaje za Plzeňský kraj

Počet starobních důchodců k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Index 2014/2010

OSSZ Plzeň - město

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

43 145

44 445

44 286

44 177

44 434

103,0 %

     z toho: řádné starobní důchody

32 470

32 629

32 207

31 843

31 774

97,9 %

               tzv. předčasné starobní důchody

8 734

9 889

10 156

10 416

10 758

123,2 %

               podíl předčasných důchodů

20,2 %

22,2 %

22,9 %

23,6 %

24,2 %

 

Plzeňský kraj

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

124 922

129 756

129 529

129 339

130 418

104,4 %

     z toho: řádné starobní důchody

91 017

91 611

90 120

88 897

88 717

97,5 %

               tzv. předčasné starobní důchody

27 834

32 087

33 300

34 317

35 555

127,7 %

               podíl předčasných důchodů

22,3 %

24,7 %

25,7 %

26,5 %

27,3 %

 

ČR

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

104,2 %

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

97,6 %

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

132,1 %

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

 

 

Průměrná výše sólo starobního důchodu 2014 (v Kč)

Muži

Ženy

Celkem

Plzeň - město

12 492

10 311

11 300

Plzeňský kraj

12 153

10 018

11 025

ČR

12 259

10 050

11 075

 

Vývoj počtu zpracovaných exekucí z důchodů na OSSZ v Plzeňském kraji v letech 2013-2014

Rok

2013

2014

Domažlice

2 825

3 229

Klatovy

3 315

3 436

Plzeň – jih

3 608

4 010

Plzeň – město

8 383

9 134

Plzeň – sever

2 644

3 070

Rokycany

1 807

2 126

Tachov

3 131

3 194

Celkem Plzeňský kraj

25 713

28 199

 

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění v Plzeňském kraji k 31. 12.

Rok

2012

2013

2014

Domažlice

9 885

10 297

11 699

Klatovy

14 862

15 562

17 731

Plzeň – jih

10 987

12 830

16 256

Plzeň – město

57 363

59 967

65 709

Plzeň – sever

10 507

11 499

12 502

Rokycany

10 417

11 453

12 529

Tachov

11 436

12 107

14 668

Celkem Plzeňský kraj

125 457

133 715

151 094

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v Plzeňském kraji v letech 2012-2014

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Domažlice

1 684

1 702

1 790

31

23

37

Klatovy

1 616

999

1 417

21

23

37

Plzeň – jih

1 175

951

1 410

18

3

31

Plzeň – město

3 212

3 520

5 324

73

51

179

Plzeň – sever

2 174

1 255

1 769

102

70

88

Rokycany

806

1 197

1 382

47

53

97

Tachov

1 468

1 094

1 813

14

21

36

Celkem Plzeňský kraj

12 135

10 718

14 905

306

244

505


 

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v Plzeňském kraji k 31. 12.

 

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Domažlice

3 015

2 837

2 727

1 857

1 890

1 875

Klatovy

4 704

4 478

4 309

3 234

3 286

3 436

Plzeň – jih

3 275

3 078

3 021

1 933

2 016

2 129

Plzeň – město

11 896

11 036

10 508

7 487

7 596

7 854

Plzeň – sever

4 140

3 986

3 908

2 428

2 493

2 629

Rokycany

2 610

2 507

2 428

1 926

1 974

2 031

Tachov

2 665

2 503

2 361

1 653

1 676

1 681

Celkem Plzeňský kraj

32 305

30 425

29 262

20 518

20 931

21 635