Nemoci dýchací soustavy byly příčinou více než poloviny všech ukončených případů pracovní neschopnosti v prvním čtvrtletí roku 2015

Praha 28. 5. 2015

Z celkového počtu 492 066 ukončených dočasných pracovních neschopností od ledna do března 2015 se totiž právě nemoci dýchací soustavy týkaly přesně 265 533 případů. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Z nemocí dýchací soustavy pak lidi nejčastěji sužovaly akutní infekce dýchacích cest – statisticky bylo vykázáno celkem 205 172 případů tohoto onemocnění. Obávaná chřipka od ledna do března přivedla k lékaři pacienty, kterým ošetřující lékař vystavil tzv. neschopenku celkem v 49 348 případech. Dýchací cesty sice potrápily lidi nejčastěji, zároveň ale platí, že se s nimi vyrovnali poměrně rychle. Průměrně trvala jejich dočasná pracovní neschopnost kolem patnácti dní, u chřipky to bylo o dva dny méně – s ní lidé stonali v průměru třináct dní. Celkově přitom průměrná délka trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti v prvním čtvrtletí statisticky vychází na 37 dní.

Nemocí, která vyžaduje nejdelší dobu léčení, je tuberkulóza. Dočasná pracovní neschopnost s touto chorobou průměrně trvala 211 dní a byla ve sledovaném období ukončena celkem u 31 lidí, z toho u 21 mužů a u 10 žen. Dlouhou léčbu s ohledem na svou závažnost vyžadují onkologická onemocnění, dočasná pracovní neschopnost u těchto nemocí v prvním čtvrtletí roku 2015 trvala v průměru téměř 185 dní.

Tabulka: Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví v 1. čtvrtletí 2015

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

31

21

10

210,94

214,48

203,50

Zhoubné novotvary

3 184

1 569

1 615

184,68

177,24

191,91

Nemoci duševní

9 553

3 358

6 195

100,88

90,72

106,39

Nemoci nervové soustavy

5 474

2 339

3 135

88,40

88,48

88,33

Nemoci oběhové soustavy

11 859

6 834

5 025

83,84

93,97

70,05

- hypertenze

3 410

1 987

1 423

64,44

65,51

62,94

- ischemická choroba srdeční

1 622

1 310

312

137,86

143,83

112,81

- cévní nemoci mozku

669

435

234

166,21

169,99

159,17

- jiné nemoci oběhové soustavy

6 158

3 102

3 056

71,40

80,49

62,18

Nemoci dýchací soustavy

265 533

122 723

142 810

15,09

14,67

15,45

- akutní infekce dýchacích cest

205 172

93 259

111 913

14,61

14,06

15,06

- chřipka

49 348

24 117

25 231

12,65

12,17

13,11

- chron. nemoci dolních dýchacích cest

4 391

1 969

2 422

38,12

43,41

33,82

- jiné nemoci dýchacích cest

6 632

3 383

3 249

32,81

32,54

33,10

Nemoci trávicí soustavy

24 239

13 043

11 196

33,76

35,04

32,28

Nemoci kůže

5 396

3 129

2 267

36,63

35,87

37,69

Nemoci pohybové soustavy

69 252

36 586

32 666

72,24

66,97

78,14

- nemoci páteře

46 114

24 000

22 114

68,85

63,26

74,91

- jiné nemoci pohybové soustavy

23 137

12 585

10 552

78,99

74,03

84,90

Nemoci moč. a pohl. soustavy

15 861

3 440

12 421

35,28

40,53

33,83

Těhotenství, porod, šestinedělí

9 334

xxx

9 334

106,80

xxx

106,80

Úrazy, otravy

41 875

27 144

14 731

57,06

56,87

57,40

Nemoci ostatní

30 475

12 194

18 281

41,40

34,61

45,92

Celkem

492 066

232 380

259 686

37,13

35,98

38,15