S novináři libereckého regionu se u kulatého stolu potkali zástupci OSSZ Liberec

Liberec, 17. 4. 2015

Na Okresní správě sociálního zabezpečení Liberec se setkali novináři libereckého regionu s odborníky z této instituce. Témat k osvětové diskuzi bylo hned několik. Kulatý stůl se konal ve čtvrtek 16. 4. 2015 u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná 25 let od svého vzniku.

Hlavním tématem diskuze se staly doby důchodového pojištění a předčasné starobní důchody. Pozornost věnovaná dobám důchodového pojištění v předstihu (či průběžně) totiž může významně ovlivnit bezproblémové řízení o důchodu, ať už starobním, invalidním či pozůstalostním. To, zda budou v pořádku, má totiž dopad do budoucna na každého člověka a příp. i jeho rodinu. Mít potřebnou dobu důchodového pojištění (zjednodušeně: odpracované roky) je totiž jednou z klíčových podmínek, aby lidé získali nárok na důchod. Délka získané doby pojištění má také vliv na to v jaké výši bude důchod vypočten. „V zásadě existují dva způsoby, jak si dobu důchodového pojištění sledovat. Za prvé pro majitele datových schránek („datovek“) online prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde má každý k dispozici své „konto“ dob pojištění, za druhé zasláním žádosti o vystavení tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění,“ sdělila ředitelka regionálního Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem Ing. Zuzana Krupičková.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji podle údajů Úřadu práce ČR činil letos k poslednímu březnu 7,4 %. Odborníci liberecké okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) proto vysvětlili, co je třeba vzít v úvahu, pokud se lidé rozhodují o podání žádosti o předčasný starobní důchod. „Předčasný starobní důchod totiž bývá jednou ze zvažovaných možností, jak řešit životní situaci, je-li člověk dlouho nezaměstnaný a nedaří se mu získat zaměstnání ani rozjet podnikání či potřebuje pečovat o své blízké, kteří jsou odkázání na pomoc druhých,“ objasnil výběr tohoto tématu ředitel OSSZ Liberec Ing. Oto Chuchlík.

Další okruhy, které novináře zajímaly, bylo téma tzv. pendlerů, tedy přeshraničních pracovníků v rámci EU, kteří bydlí na území ČR, ale pracovně jsou aktivní v zahraničí, a pak počty osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) s ohledem na blížící se termín podání přehledu OSVČ za rok 2014.

Příjemným zpestřením byla prohlídka výstavy, která putuje po krajských městech a ukazuje ČSSZ v proměnách času. Liberec byl vůbec prvním krajským městem, kde měli klienti a návštěvníci OSSZ možnost si tuto výstavu prohlédnout. Výstava je od 17. 4. do 4. 5. 2015 ke zhlédnutí každý pracovní den v klientském centru na OSSZ Ústí nad Labem (adresa: Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem).

 

Vybrané statistické údaje za Liberecký kraj

Počet starobních důchodců k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Index 2014/2010

OSSZ Liberec

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

37 231

38 874

38 876

38 958

39 202

105,29%

     z toho: řádné starobní důchody

27 909

28 104

27 680

27 386

27 263

97,69%

                tzv. předčasné starobní důchody

7 798

9 263

9 678

10 042

10 442

133,91%

              podíl předčasných důchodů

20,94%

23,83%

24,89%

25,78%

26,64%

 

Liberecký kraj

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

93 537

97 818

98 193

98 647

99 495

106,37%

     z toho: řádné starobní důchody

72 246

72 994

72 270

71 671

71 448

98,90%

                tzv. předčasné starobní důchody

16 513

19 984

21 000

21 952

22 981

139,17%

               podíl předčasných důchodů

17,65%

20,43%

21,39%

22,25%

23,10%

 

ČR

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

104,21%

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

97,63%

                tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

132,10%

               podíl předčasných důchodů

18,96%

21,44%

22,38%

23,22%

24,03%

 

 

Průměrná výše sólo starobního důchodu 2014 (v Kč)

Muži

Ženy

Celkem

Liberec

12 098

10 054

10 987

Liberecký kraj

12 088

10 066

10 997

ČR

12 259

10 050

11 075

 

 

Vývoj počtu zpracovaných  dávek nemocenského pojištění v Libereckém kraji k 31. 12.

Rok

Liberec

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Semily

Celkem

za kraj

2012

36 758

21 825

15 719

13 302

87 604

2013

39 182

22 934

16 155

14 524

92 795

2014

44 210

23 634

16 225

16 037

100 106

Index 2014/2012

120,3 %

108,3 %

103,2 %

120,6 %

114,3 %

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v Libereckém kraji v letech 2012-2014

 

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Česká Lípa

1 351

1 387

1 433

42

69

57

Jablonec nad Nisou

834

787

1 421

16

23

38

Liberec

1 549

1 584

1 952

19

38

57

Semily

728

739

1 046

25

9

18

Liberecký kraj celkem

4 462

4 497

5 852

102

139

170

 

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v Libereckém kraji k 31. 12.

 

Výkon hlavní

výdělečné činnost

Výkon vedlejší

výdělečné činnost

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Česká Lípa

5 574

5 274

5 084

2 684

2 744

2 851

Jablonec nad Nisou

5 717

5 411

5 249

3 313

3 361

3 487

Liberec

10 227

9 698

9 375

5 220

5 334

5 400

Semily

4 895

4 837

4 682

3 035

3 069

3 219

Liberecký kraj celkem

26 413

25 220

24 390

14 252

14 508

14 957

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.