ČSSZ studentům přibližuje oblast sociálního zabezpečení. Zintenzivnila spolupráci s vysokými školami a univerzitami

Praha, 17. 4. 2015

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos „žije“ jubilejním rokem, který je ve znamení 25 let od jejího vzniku, a zároveň si připomíná 90 let od přijetí zákona o sociálním pojištění v tehdejším Československu. Přednášky o vzniku a činnosti ČSSZ budou mít její odborníci na akademické půdě několika vysokých škol a univerzit. Studentům tak bude moci snáze přiblížit důležitost sociálního zabezpečení.

ČSSZ využila obě zmíněná výročí a oslovila univerzity a vysoké školy v celé České republice. Těm nabídla atraktivní odborné přednášky s tématy týkajícími se historie, současnosti i budoucnosti sociálního zabezpečení i samotné ČSSZ. Osvěta mladé generace má přispět k tomu, aby si mladí lidé uvědomili, jak je důležité mít povědomí o oblasti sociálního zabezpečení.

Cyklus přednášek odstartoval v Plzni, pro kterou je shodou okolností rok 2015 také výjimečný – stala se Evropským hlavním městem kultury. Na půdě Západočeské univerzity se konaly dvě přednášky - v úterý 14. 4. pro posluchače Univerzity třetího věku a ve čtvrtek 16. 4. 2015 pro kmenové studenty a zaměstnance univerzity. Obě přednášky doplnila výstava fotografií mapující čtvrtstoletí práce ČSSZ. Do Plzně se výstava vrátí znovu. Ke zhlédnutí bude od 22. 5. do 4. 6 2015 na Okresní správě sociálního zabezpečení Plzeň – město, která sídlí v ulici Americká 28-30.

V nejbližší době se další z přednášek bude konat na Univerzitě v Hradci Králové. Ve středu 29. 4. 2015 bude tématem akademického panelu jednak historie - 90 let zákona o sociálním pojištění, vznik ČSSZ, dále budou odborníci z ČSSZ přednášet o současné organizaci a činnosti úřadu, na závěr popíší současný systém sociálního pojištění v ČR a vysvětlí důchodovou reformu a v závěru budou diskutovat s posluchači.