Loni OSSZ zkontrolovaly každého osmého dočasně práceneschopného na tzv. neschopence

Praha 13. 3. 2015

V roce 2014 bylo provedeno takřka 170 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Ve stejném období bylo celorepublikově ukončeno takřka 1 300 000 případů dočasné pracovní neschopnosti, dá se proto říci, že byl zkontrolován každý osmý dočasně práceneschopný pojištěnec v ČR. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) odhalili pochybení při dodržování zákonem stanoveného tzv. léčebného režimu u 3 391 osob na tzv. neschopence.

Kontroly dodržování tzv. léčebného režimu (přesněji řečeno dočasně práceneschopného pojištěnce) provádějí pověření zaměstnanci OSSZ jak na základě vlastního výběru, tak z podnětu ošetřujícího lékaře či zaměstnavatele. Zaměstnanci OSSZ se musí při kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce prokázat „průkazem kontrolora“, nemocní pojištěnci jsou povinni jim kontrolu umožnit. Údaje o provedené kontrole se zaznamenávají do tzv. neschopenky.

Aby byla kontrola možná, lidé čerpající nemocenské jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Přičemž místo musí být označené jmenovkou a musí mít funkční zvonek. Pokud zaměstnanci OSSZ při kontrole nezastihnou dočasně práceneschopné pojištěnce na uvedené adrese nebo pokud jim nemocní neposkytnou nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, písemným oznámením je vyzvou, aby kontaktovali OSSZ. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Je-li důvodné podezření, že k porušení režimu došlo, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 12. 2014

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

9 308

159

Jihomoravský

22 953

249

Karlovarský

7 544

216

Královéhradecký

13 066

259

Liberecký

5 852

170

Moravskoslezský

20 361

309

Olomoucký

11 568

225

Pardubický

11 653

266

Plzeňský

14 905

505

Hl. město Praha

8 335

75

Středočeský

16 538

240

Ústecký

11 986

303

Vysočina

6 377

125

Zlínský

7 298

290

Celkem ČR

167 744

3 391

Zdroj: ČSSZ