Lékaři minulý rok nejčastěji vypisovali tzv. neschopenky kvůli akutním infekcím dýchacích cest

Praha 4. 3. 2015

S touto diagnózou Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala přes 365 tisíc případů ukončené dočasné pracovní neschopnosti. Z celkového počtu 1 285 642 ukončených případů pracovní neschopnosti za loňský rok vypsali lékaři tzv. neschopenku přesně v 426 419 případech z důvodu respiračních chorob. Nemoci páteře se týkaly více než 168 tisíc případů z celkového počtu nemocí pohybové soustavy 253 669.

Dobrou zprávou může být, že s respiračními nemocemi pobyli pojištěnci „na lůžku“ v režimu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nejkratší dobu - akutní infekce dýchacích cest odezněly v průměru za 15 dní, chřipka za dva týdny. Přitom průměrná doba trvání jedné DPN byla kolem 45 dní. Časově nejnáročnější zůstává léčba tuberkulózy – loni trvala přibližně půl roku. Druhou nejdelší dobu léčení si vyžádala onkologická onemocnění. S touto diagnózou loni byli lidé na tzv. neschopence průměrně zhruba 6 měsíců.

 

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví 1. 1. -  31. 12. 2014

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

101

61

40

188,59

206,98

160,55

Zhoubné novotvary

12 488

5 943

6 545

178,92

170,39

186,66

Nemoci duševní

36 551

12 909

23 642

92,62

86,30

96,07

Nemoci nervové soustavy

20 563

8 669

11 894

82,75

83,27

82,36

Nemoci oběhové soustavy

42 361

24 361

18 000

80,93

90,74

67,65

     - hypertenze

12 231

6 909

5 322

61,75

63,49

59,50

     - ischemická choroba srdeční

5 983

4 856

1 127

126,09

131,60

102,35

     - cévní nemoci mozku

2 796

1 908

888

157,47

161,09

149,70

     - jiné nemoci oběhové soustavy

21 351

10 688

10 663

69,24

77,24

61,22

Nemoci dýchací soustavy

426 419

199 850

226 569

16,10

15,61

16,53

     - akutní infekce dýchacích cest

365 507

168 831

196 676

14,68

14,00

15,26

     - chřipka

34 196

17 645

16 551

14,18

13,29

15,13

     - chron. nemoci dolních dýchacích cest

10 633

4 862

5 771

43,29

44,90

41,93

     - jiné nemoci dýchacích cest

16 077

8 509

7 568

34,46

35,56

33,23

Nemoci trávicí soustavy

94 910

51 232

43 678

30,33

30,57

30,06

Nemoci kůže

21 889

12 537

9 352

32,29

31,61

33,21

Nemoci pohybové soustavy

253 669

132 443

121 226

67,59

63,29

72,29

     - nemoci páteře

168 582

87 105

81 477

64,64

59,71

69,90

     - jiné nemoci pohybové soustavy

85 081

45 334

39 747

73,45

70,16

77,20

Nemoci moč. a pohl. soustavy

58 799

12 277

46 522

33,08

36,31

32,22

Těhotenství, porod, šestinedělí

35 935

0

35 935

106,09

0,00

106,09

Úrazy, otravy

165 566

111 389

54 177

51,91

50,66

54,48

Nemoci ostatní

116 391

46 179

70 212

41,48

32,56

47,34

Celkem

1 285 642

617 850

667 792

44,76

42,29

47,04

 

Příčiny vzniku dočasné pracovní neschopnosti k 31. 12. 2013 podle diagnóz jsou dostupné na této stránce.