Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun dnes složil služební slib. Pomyslnou přísahu poté přijal od ředitelek a ředitelů OSSZ

Praha 19. 2. 2015

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun dnes v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR slavnostně složil služební slib do rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Byl tak oficiálně potvrzen ve své funkci vedoucího služebního úřadu.

Do rukou ústředního ředitele Viléma Kahouna poté složili služební slib ředitelky a ředitelé okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Na parlamentní půdě pak zaznělo více než sedmdesátkrát „Tak slibuji!“, které ředitelky a ředitelé stvrdili svými podpisy na listině úředního záznamu o složení slibu. Složením slibu se naplnil požadavek zákona o státní službě, ke kterému se zavázala vládní koalice ve svém programovém prohlášení.

Dnes jsem složil slib vedoucího služebního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, a věřím a doufám, že tento dnešní slavnostní akt zahajuje období ocenění odbornosti a úctyhodnosti státního úředníka v očích veřejnosti. Zvolené místo slibu, Parlament České republiky, vnímám jako symboliku budoucích legislativních kroků k vytvoření adekvátních pracovních i finančních podmínek pro výkon náročné práce našich zaměstnanců,“ řekl ústřední ředitel ČSSZ a dodal: „V životě bývá prospěšné přistupovat ke změnám pozitivně, bez obav, s nadějí. Přistupme tedy tak i ke složení služebního slibu, který nás úředníky, ještě více zavazuje službou veřejnosti.