Odborná komise pro důchodovou reformu byla hostem ČSSZ

Praha 15. 1. 2015

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 navštívili ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) členové odborné komise pro důchodovou reformu v čele s jejím předsedou Martinem Potůčkem. Na půdě ČSSZ Martin Potůček prezentoval závěrečnou zprávu o výsledcích práce odborné komise pro důchodovou reformu v roce 2014 a představil návrhy změn ve III. pilíři, které je komise připravena předat vládě.

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun využil jednání se členy komise k představení instituce, v jejímž čele stojí a která si letos připomíná 25 let své existence. „Česká správa sociálního zabezpečení v uplynulém roce opět potvrdila, že je stabilní, fungující institucí, která si beze zbytku plní povinnosti vyplývající pro ni ze zákona, a to i ve složitých ekonomických podmínkách. Alfou a omegou naší práce je vstřícný a rovný přístup ke všem našim klientům, “ zaznělo v jeho vystoupení.

Konkrétně v roce 2015 se ČSSZ zaměří na realizaci prioritních úkolů v oblasti elektronizace a bezpečnosti, dále se bude rozšiřovat nabídka interaktivních formulářů v zájmu posílení elektronické komunikace ČSSZ a jejích klientů, neutuchající pozornost bude věnována kvalitě a efektivitě výkonu všech agend v kompetenci ČSSZ. „Každý rok vydáváme 3,5 milionu rozhodnutí ve věcech nemocenského a důchodového pojištění a pojistného. V agendě rozhodování o dávkách důchodového a nemocenského pojištění dosahujeme trvale dobrých výsledků. I když vyplatíme ročně více jak 40 miliónů důchodů, nedošlo v této oblasti k žádným poruchám ani zpožděním. Úspěšní jsme i při výběru pojistného – loni jsme do státního rozpočtu přispěli částkou o 10 miliard korun vyšší než v roce 2013,“ uvedl v této souvislosti Vilém Kahoun. Zmínil rovněž, že kromě uvedených úkolů na rok 2015 instituci čeká aplikace zákona o státní službě, protože v jeho režimu bude vykonávat svou činnost. Dále ústřední ředitel ČSSZ seznámil hosty se strategickými cíli na období let 2014 až 2020, jimiž jsou klientský přístup se zdůrazněním zjednodušení styku veřejnosti s pracovišti ČSSZ a zefektivnění vzájemné komunikace, centralizace dat, racionalizace a efektivita provádění činností, které úřadu ukládá legislativa, a konečně kvalita rozhodování.

Hosté si v závěru své návštěvy na ČSSZ prohlédli a obdivovali strojový archiv, který je technickou kulturní památkou.