Závěrečná zpráva o ukončení projektu „Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“

Logo Integrovaný operační program

 

Česká správa sociálního zabezpečení 30. 11. 2013 úspěšně ukončila projekt „Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům.” Ten byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Vlastní realizaci projektu po ukončení přípravné fáze zahájila ČSSZ v červnu 2012.

Projekt byl realizován  v celkem 8 zakázkách. V rámci projektu bylo nově vybudováno bezpečné technické prostředí a komunikační rozhraní pro komunikaci ČSSZ s okolím.

Pro komunikaci s klienty – fyzickými a právnickými osobami bylo vytvořeno na portálovém rozhraní klientské prostředí – ePortál ČSSZ, který poskytuje 18 služeb on-line, 2 z nich jsou určeny pro zaměstnavatele.

Bylo vytvořeno rozhraní pro komunikaci a pro předávání dat MPSV ČR a tzv. třetím stranám – jde o orgány veřejné moci a úřady - způsobem B2B (tj. komunikace probíhá navzájem přes komunikační rozhraní-servery). Pro tyto účely bylo vytvořeno 15 služeb. Identifikace klientů je zajištěna přímým propojením na identifikační systém PVS MV ČR, který  dovoluje identifikaci pouze držitelů datových schránek.

Bylo integrováno a transformováno rozhraní pro přijímání elektronických podání. Byl vytvořen adaptér pro komunikaci s datovými schránkami. Přes tyto adaptéry v současné době protékají vstupní data do ČSSZ zejména elektronická podání – cca 20 000 denně (ve špičce až 30 000 denně) - a všechny datové zprávy pro celou ČSSZ – cca 6 000 denně.

Výše uvedené vytvořené komunikační rozhraní je rozšiřitelné.

V aplikační vrstvě byla vytvořena aplikační podpora pro vytvoření a správu informační databáze, která zabezpečuje data pro poskytované služby. Současně bylo vytvořeno uživatelské rozhraní pro zaměstnance, které dovoluje asistovaně obsloužit klienty výstupy portálových služeb. Obsahuje též statistiky pro řízení a správu systému a sledování průběhu procesů poskytování služeb. Mezi nejvýznamnější inovace v rámci aplikační vrstvy patří vytvoření a zprovoznění sběrnice (ESB Backend), její propojení s centrální spisovou službou, které dovoluje předávat/přebírat strukturovaná i nestrukturovaná  data z/do venkovního prostředí ČSSZ, předávat tato data mezi aplikacemi a zabezpečovat i procesy s účastí zaměstnanců.

Všechny oblasti vytvořené v rámci projektu 159 jsou v současné době provozovány jako nedílná součást ISVS – Integrovaného informačního systému ČSSZ, který byl atestován v roce 2013.

Vytvořené komunikační rozhraní představuje významnou součást informačního systému ČSSZ, bez které si do budoucna nelze představit další automatizaci administrativních procesů probíhajících na ČSSZ. V příštích letech plánuje ČSSZ další rozvoj tohoto systému s cílem využít vytvořené architektury pro řešení dalších projektů (nasazení elektronických formulářů, spolupráce s EU, dokončení centralizace a optimalizaci procesů. Záměrem je zvyšovat podíl automatizované podpory poskytovaných služeb založené na  integraci s agendovými systémy IIS ČSSZ.

Na řešení a implementaci projektu se přímo podílely dodavatelské společnosti BDO-IT a.s., Asseco a.s, Atos a.s, IBM ČR a T-Systems, spolupracovala společnost ICZ, a. s., Microsoft ČR, Profinit a.s.