Počet pracovních neschopností se meziročně snížil o 20 %, lidé však stonali o 7,5 dne déle

Praha 13. 5. 2014

Celkem 346 221 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 31. 3. 2014 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností snížil o více než 87 000 případů. Lidé stonali v průměru 45 dnů, což ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku znamená, že se doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti prodloužila o téměř 7,5 dne.

Příčinou byl výrazný pokles počtu dočasných pracovních neschopností (DPN) zapříčiněných onemocněními dýchací soustavy. Nemoci dýchací soustavy přesto zůstaly nejčastější příčinou vzniku DPN a měly nejkratší průběh. Ve srovnání s prvními třemi měsíci roku 2013 se počet případů DPN z důvodu nemocí dýchací soustavy snížil o téměř 44 %.

Ke konci března 2014 trval v průměru jeden případ DPN 45,08 dne, zatímco ve stejném období loňského roku 37,66 dne. Prodloužení průměrné délky trvání jednoho případu bylo zapříčiněno výrazným poklesem počtu nemocí dýchací soustavy a vyšším počtem onemocnění trvajících delší dobu jako jsou nemoci oběhové soustavy či nemoci duševní. Průměrná doba trvání jednoho případu DPN v 1. čtvrtletí 2014 byla u žen o téměř 2 dny delší než u mužů (ženy - 46 dnů, muži - 44,06 dne).

Za 1. čtvrtletí 2014 se meziročně snížil počet prostonaných dnů, bylo jich přes 15,6 milionu, tj. téměř o 710 000 méně než za stejné období roku 2013.

Mezi další časté důvody DPN patřily v 1. čtvrtletí 2014 také nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza zapříčinila 66 170 případů DPN (z toho jen nemoci páteře – 44 466 DPN). Průměrná doba trvání jedné DPN u tohoto onemocnění byla 70,91 dne a přesáhla celkový průměr o téměř 26 dnů. Nejdéle trvala DPN při tuberkulóze (180 dnů), onkologických onemocněních (182 dnů) a z důvodu těhotenství, porodu a šestinedělí (104,5 dne).

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 3. 2014 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

22 771

1 132 900

49,75

Jihomoravský

38 263

1 782 530

46,59

Karlovarský

9 683

379 926

39,24

Královéhradecký

18 716

814 708

43,53

Liberecký

16 250

703 253

43,28

Moravskoslezský

37 789

2 070 399

54,79

Olomoucký

19 163

1 017 327

53,09

Pardubický

17 341

750 038

43,25

Plzeňský

23 232

958 217

41,25

Hl. m. Praha

42 922

1 488 430

34,68

Středočeský

39 767

1 555 751

39,12

Ústecký

24 591

1 127 864

45,86

Vysočina

17 769

808 075

45,48

Zlínský

17 964

1 016 685

56,60

Celkem ČR

346 221

15 606 103

45,08


Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti za 1. čtvrtletí 2013 naleznete na webových stránkách ČSSZ zde.