Od ledna do září 2014 byl zkontrolován každý sedmý nemocný v pracovní neschopnosti

Praha 7. 11. 2014

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 130 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Vzhledem k tomu, že za toto období bylo celorepublikově ukončeno přes 931 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti, byl zkontrolován každý sedmý práceneschopný pojištěnec v ČR. Pochybení při dodržování zákonem stanoveného režimu pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) odhalili u 2 433 osob na tzv. neschopence. V důsledku toho jim odňali nebo snížili nemocenské.

Lidé čerpající nemocenské jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Místo musí být označené jmenovkou a musí mít funkční zvonek, aby byla kontrola možná. Vycházky povoluje ošetřující lékař v celkovém rozsahu max. 6 hodin denně (v jednom nebo více intervalech), a to v době od 7 h do 19 h. Ve výjimečných případech u vážně nemocných může ošetřující lékař povolit po předchozím písemném souhlasu OSSZ neomezenou dobu vycházek. Nemocní jsou povinni dodržovat dobu vycházek stanovenou lékařem, umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly.

Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pověření zaměstnanci OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že dočasně práceneschopné při kontrole nezastihnou na uvedené adrese, písemným oznámením je vyzvou, aby kontaktovali OSSZ. Prokáže-li se, že k porušení skutečně došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 9. 2014

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

7 151

101

Jihomoravský

17 987

189

Karlovarský

5 864

152

Královéhradecký

9 905

183

Liberecký

4 258

121

Moravskoslezský

15 700

234

Olomoucký

8 565

148

Pardubický

8 989

192

Plzeňský

11 215

346

Hl. město Praha

6 474

57

Středočeský

12 843

171

Ústecký

9 441

230

Vysočina

4 917

92

Zlínský

5 618

217

Celkem ČR

128 927

2 433

Zdroj: ČSSZ

 

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práceneschopných za období leden až září 2013