Konzultačního dne k důchodům využilo ve Znojmě více než 70 klientů

Praha 6. 3. 2014

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se ve Znojmě uskutečnil další česko-rakouský konzultační den k důchodům. V průběhu jediného dne poskytly tři týmy přes 70 konzultací. Klienti se odborníků konzultačních týmu především ptali na to, jak postupovat při vyřizování žádosti o důchod, zvláště pak v případě, kdy vznikl či vznikne nárok na důchodovou dávku v obou státech.

Další dotazy se dotýkaly souvislostí s pobíráním důchodů z obou států, např. způsobu výplaty do ciziny, její frekvence, které dokumenty je nutné předkládat, jak často apod. Někteří klienti využili i možnosti požádat přímo o některou z dávek důchodového pojištění na místě, konkrétně na oddělení důchodového pojištění místní okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), popř. žádali rakouskou stranu o předběžný (informativní) výpočet důchodu. Kromě klientů, kteří se objednali předem, se dostavili další zájemci o poradenství. I jim se konzultanti snažili vyjít vstříc. „Termíny, které měla přidělena česká strana, byly obsazeny během dvou týdnů, a tak jsme přidávali jednu místnost navíc. I ta byla plně obsazena zájemci o konzultace,“ říká JUDr. Radoslav Kraus, ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Znojmo. „Některé zájemce jsme pak už s rezervací termínu uspokojit nemohli, těm jsme doporučili, aby i přesto přišli, protože termíny, které měla k dispozici rakouská strana, zůstávaly volné a tito zájemci mohli termíny využít. Ozvali se nám i zájemci z Českých Budějovic nebo ze Zlína,“ dodal.

Pořadatelem česko-rakouského konzultačního dne byla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spolu s OSSZ Znojmo a rakouský nositel důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PV). Při závěrečném hodnocení se zástupci ČSSZ, OSSZ Znojmo i PV shodli na tom, že podobné akce by mohly probíhat buď častěji, nebo jako vícedenní. „Za úplně nejdůležitější považuji to, jaký ohlas měla akce u klientů a mohu-li soudit podle jejich zájmu a výrazu tváře po skončení konzultace, pak si troufám tvrdit, že to byla akce úspěšná,“ neskrýval za všechny organizátory svou spokojenost JUDr. Radoslav Kraus.

Cílem česko-rakouských konzultačních dnů, pořádaných už od roku 2009, je informovat občany, kteří získali doby důchodového pojištění na území České republiky a Rakouska, o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech v souladu s koordinačním nařízením EU (nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004), a zodpovědět další konkrétní otázky klientů.

Další česko-rakouský konzultační den se uskuteční ještě letos, a to 21. 10. 2014 v dolnorakouském městě Waidhofen/Thaya, které leží blízko českých hranic.

Na úspěch česko-rakouských (a také stejně tradičních česko-německých) konzultačních dnů letos poprvé naváže první slovensko-český konzultační den, který se bude konat ve středu 2. 4. 2014 v Bratislavě.

 

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.