Kontroly léčebného režimu se meziročně zvýšily. Bylo jich o téměř 10 tisíc více.

Praha 16. 5. 2014

Od začátku letošního roku do konce března provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 44 961 kontrol dodržování léčebného režimu u lidí v pracovní neschopnosti (přesněji řečeno dočasně práce neschopných pojištěnců). Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 677 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 140. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 91 a Moravskoslezském – 80. V celorepublikovém průměru byl zkontrolován přibližně každý osmý v pracovní neschopnosti.

Občané, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, dále umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit byt a zvonek jmenovkou. Kontrola přitom může proběhnout i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které nenáleží žádná výplata. Mezi další povinnosti patří sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době pracovní neschopnosti, na které se budou skutečně zdržovat, a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem.

Ošetřující lékař povoluje vycházky nejvýše v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, a to v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin. Vycházky může lékař vymezit na konkrétní časový úsek nebo více časových úseků. Rozhodnutí o rozsahu a době vycházek je v kompetenci ošetřujícího lékaře. Vycházky však musí odpovídat zdravotnímu stavu nemocného a nesmí narušovat nebo prodlužovat uzdravení. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

V souvislosti s dočasnou pracovní neschopností zaznamenávají pracovníci OSSZ i případy, kdy lidé úmyslně pozměňují údaje na tzv. neschopence. Při podezření na takové jednání podává OSSZ trestní oznámení. Příkladem je případ muže z Domažlicka, který přepsal datum na úředním dokumentu „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti“ v úmyslu prodloužit si trvání své pracovní neschopnosti. Soud ho v březnu letošního roku odsoudil za padělání a pozměnění veřejné listiny k trestu odnětí svobody na 15 měsíců s podmíněným odkladem na 3 roky. Současně mu uložil peněžitý trest ve výši 10 000 Kč. Částka, kterou by předložením upraveného potvrzení na nemocenském získal, by činila přibližně 1 700 Kč.

Kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pokud se potvrdí, že k porušení tohoto režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práce neschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem, mohou rovněž sami zaměstnavatelé kontrolovat své zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti. Pokud kontrola provedená zaměstnavatelem prokáže, že jejich zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce, postih se řídí pracovněprávními předpisy, tedy zákoníkem práce.

Informace o kontrolách dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců za první čtvrtletí roku 2013:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-04-30-za-poruseni-lecebneho-rezimu-kraceno-nebo-odnato-nemocenske-v-537-pripadech.htm.

 

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců k 31. 3. 2014

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

2 435

29

Jihomoravský

6 122

59

Karlovarský

2 068

50

Královéhradecký

3 362

61

Liberecký

1 365

28

Moravskoslezský

5 623

80

Olomoucký

 3 004

38

Pardubický

3 329

47

Plzeňský

3 991

91

Hl. město Praha

2 341

8

Středočeský

4 542

56

Ústecký

3 394

63

Vysočina

1 702

21

Zlínský

1 683

46

Celkem ČR

44 961

677