ČSSZ upozorňuje na podvodné SMS zprávy

Praha 30. 12. 2014

Několik lidí v Moravskoslezském kraji obdrželo SMS zprávu s informací o dluhu na pojistném a penále evidovaném na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) spolu s číslem účtu, na který má být částka zaplacena. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje klienty, aby na podobné SMS zprávy, popř. telefonáty nereagovali a žádnou platbu na jejich základě neprováděli.

Čísla účtů jednotlivých OSSZ, na které se hradí pojistné na sociální zabezpečení, jsou zveřejněna na www.cssz.cz v sekci Kontakty. OSSZ o případném dluhu klienta informují písemně, s uvedením výše dluhu a způsobu jeho úhrady.