Počet případů snížení či odnětí nemocenského se meziročně zvýšil. Bylo jich o 335 více.

Praha 25. 7. 2014

Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 88 469 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 460 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 335. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Moravskoslezském – 155. V celorepublikovém průměru byl zkontrolován přibližně každý sedmý pojištěnec v dočasné pracovní neschopnosti

Lidé, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce, umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu a poskytnout k provedení kontroly nezbytnou součinnost. V souvislosti s tím jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Vycházky může ošetřující lékař stanovit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin vždy dle aktuálního zdravotního stavu. Může je vymezit na konkrétní časový úsek nebo více časových úseků. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře či zaměstnavatele. V případě, že dočasně práceneschopný pojištěnec nebyl při kontrole zastižen na adrese uvedené na tzv. neschopence, je písemně vyzván, aby kontaktoval příslušnou OSSZ. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 6. 2014

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

5 077

63

Jihomoravský

12 073

105

Karlovarský

4 095

97

Královéhradecký

6 692

112

Liberecký

2 811

72

Moravskoslezský

10 559

155

Olomoucký

5 902

76

Pardubický

6 400

127

Plzeňský

7 838

218

Hl. město Praha

4 508

18

Středočeský

8 805

110

Ústecký

6 533

135

Vysočina

3 583

50

Zlínský

3 593

122

Celkem ČR

88 469

1 460

 

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práceneschopných za první pololetí roku 2013:

www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-07-31-za-prvni-pololeti-prislo-o-nemocenske-nebo-jeho-cast-pres-1-000-lidi.htm