ČSSZ elektronickou komunikaci podporuje. Je však připravena dále přijímat tiskopisy v papírové podobě

Praha 17. 7. 2014

Jedním z bodů pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny je novela zákona o daních z příjmů, která předpokládá zavedení fakultativní elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pro zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) znamená i nadále zachování možnosti zasílat předepsané tiskopisy úřadu v listinné podobě. Elektronická komunikace s ČSSZ na bázi dobrovolnosti je reakcí zejména na potřeby zaměstnavatelů a OSVČ, kterým by povinnost elektronické komunikace způsobila nemalé obtíže.

Novela neznamená, že by Česká správa sociálního zabezpečení do budoucna ustupovala od svého cíle získat další klienty, kteří budou předepsané tiskopisy zasílat elektronicky, či odolává digitalizaci veřejné správy. Důkazem toho je vybudování a spuštění ePortálu ČSSZ, který kromě služeb určených přímo občanům (pojištěncům), OSVČ a zaměstnavatelům umožňuje tzv. B2B komunikaci (komunikační kanál umožňující přímou komunikaci mezi informačními systémy) s dalšími orgány státní správy. Za zdůraznění v této spojitosti rovněž stojí, že elektronická komunikace s ČSSZ se v žádném případě neomezuje na zasílání elektronických podání (tiskopisů) prostřednictvím datové schránky. Elektronické podání je možné zaslat i bez jejího použití, pokud bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají. Uvedené dokládají i statistické údaje o počtu e – Podání, např. během prvního pololetí letošního roku podávala elektronicky tiskopis Přehled o výši pojistného již více než polovina všech evidovaných zaměstnavatelů. Ve srovnatelném období loňského roku to bylo jen 15 % zaměstnavatelů. Nárůst vykazují i ostatní druhy e - Podání. ČSSZ je připravena jak na přijímání předepsaných tiskopisů elektronicky, tak na zpracování tiskopisů doručených v klasické papírové podobě.

Technicky je ČSSZ na elektronickou komunikaci již několik let připravena. Jako první ze státních institucí umožnila tzv. e - Podání formulářů. Systém pro elektronickou komunikaci funguje od roku 2005 a elektronicky se přijímají miliony formulářů. V uplynulých letech se ČSSZ podařilo dojednat s vývojáři programů pro účetnictví a správu mezd, aby součástí těchto aplikací byly i moduly umožňující přímé odesílání nejčastějších povinných formulářů do systému ČSSZ ke zpracování. Obdobná jednání proběhla i s výrobci software pro lékaře a zdravotnická zařízení.

Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ schválili zákonodárci již v roce 2011 (zákon č. 470/2011 Sb.) pro všechny zaměstnavatele, OSVČ a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení. V druhé polovině roku 2013 rozhodl ústřední ředitel ČSSZ o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace všem uvedeným skupinám pro rok 2014 a v případě lékařů i pro rok 2015.