Možnost získat informace rychle a snadno po telefonu lidé hodnotí pozitivně

Praha 11. 7. 2014

Call centra České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zodpověděla v uplynulém roce dotazy téměř 265 tisíc klientů. Za první polovinu roku 2014 se na ně telefonicky obrátilo již 156 tisíc lidí. Tři specializovaná call centra - pro důchodové pojištění, pro nemocenské pojištění a pro technickou pomoc - slouží veřejnosti každý všední den. Využít jich mohou klienti z celé České republiky i ze zahraničí, kteří se touto cestou dozvědí požadované informace nebo zkonzultují svoji situaci, aniž by museli osobně na pobočku.

Možnost získat kvalitní informaci snadno z pohodlí domova a na počkání klienti ČSSZ považují za standard a oceňují, že se mohou telefonicky poradit. Ve většině případů totiž volající ihned dostanou konkrétní informace o svých důchodových záležitostech či o průběhu zpracování výplaty nemocenských dávek a také obdrží operativní radu, jak postupovat při elektronickém podávání dokumentů.

Call centrum důchodového pojištění za prvních šest měsíců letošního roku vyřídilo celkem 100 555  dotazů klientů. Největší podíl tvořily dotazy týkající se výplat důchodů, kdy se volající dotazovali na možné způsoby výplaty důchodu, výplatní termíny a zajímalo je, jak mají postupovat, chtějí-li způsob výplaty změnit. Řada klientů se ptala na podmínky nároku na důchod, způsob jeho výpočtu a kde a jakým způsobem o důchod žádat. Také se informovali o průběhu vyřizování své žádosti o důchod nebo o provádění exekučních srážek z důchodu. Nezanedbatelnou část tvořily dotazy na tzv. důchody se zahraničním prvkem a telefonáty týkající se výplaty důchodu do zahraničí.

Na call centrum nemocenského pojištění se lidé převážně obracejí s konkrétními dotazy týkajícími se výplaty nemocenského, peněžité pomoci v mateřství či ošetřovného. Dotazy na průběh výplaty dávky představují přes 70 % všech dotazů. Ostatní dotazy zahrnují odborné poradenství v problematice nemocenského pojištění. Volající, vč. mzdových účetních, se ptají na obecné podmínky nároku na dávky a na zákonnou úpravu v oblasti nemocenského pojištění. Praktickým příkladem je změna v poskytování nemocenského od 15. místo od 22. dne dočasné pracovní neschopnosti s účinností od 1. 1. 2014. Od ledna do června letošního roku vyřídilo call centrum nemocenského pojištění 37 tisíc telefonátů.

Call centrum technické pomoci poskytuje především informace klientům, kteří využívají elektronická podání, a další poradenství většinou technického rázu. Jde zejména o dotazy týkající se registrace k e - Podání, stažení a instalace potřebného software, stažení interaktivních formulářů a práce s nimi, instalace šifrovacího certifikátu, odesílání e-formulářů. Lidé se po telefonu rychle dozvědí, jak správně postupovat a snadno odstranit případné chyby. Pracovníci call centra technické pomoci volajícím poradí také s přihlášením do ePortálu ČSSZ a s podmínkami využívání online poskytovaných služeb. Od počátku letošního roku call centrum technické pomoci vyřídilo celkem 18 549 hovorů.

 

Úřední hodiny mají call centra ČSSZ každý pracovní den:

Call centrum

důchodového pojištění

257 062 860

nemocenského pojištění

840 406 040

technické pomoci 585 708 290

Pondělí, středa

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

Úterý, čtvrtek

8:00 - 15:30

8:00 - 14:30

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

Hovor z pevné nebo mobilní sítě do call centra ČSSZ je volajícímu účtován podle tarifu a platného ceníku jeho operátora.