ČSSZ obdržela od pracujících důchodců přes 5 000 žádostí o zastavení výplaty důchodu na první lednový den

Praha 3. 7. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) během prvního pololetí letošního roku rozhodovala o žádostech o zastavení výplaty důchodu, které obdržela k 31. 12. 2013. Přerušit výplatu důchodu požadovalo 5 036 pracujících starobních důchodců. Na 1 – 5 dní zastavila ČSSZ výplatu důchodu 84 % z nich, zbylé žádosti se týkaly přerušení výplaty na delší dobu. Pracující důchodci se tak vzdali části výplaty svého důchodu v celkové výši téměř 2,6 milionu Kč. Poměrná část důchodu připadající na jeden den činila 354 Kč.

K dnešnímu dni rozhodla ČSSZ kladně o 4 218 žádostech o přerušení a zastavení výplaty. Ve 44 případech byla žádost o pozastavení výplaty důchodu zamítnuta. Svou žádost zpět vzalo 11 žadatelů. Námitky proti zamítavému rozhodnutí podalo 76 důchodců.

Předpisy o důchodovém pojištění obecně umožňují poživatelům starobních důchodů vykonávajícím výdělečnou činnost vzdát se na základě žádosti výplaty starobního důchodu na určitou dobu. V minulém roce této možnosti využilo 22 091 pracujících starobních důchodců, z toho jich 17 155 žádalo zastavit výplatu důchodu na 1 – 5 dní. ČSSZ vydala 17 272 kladných rozhodnutí, 3 081 zamítavých. Zpětvzetí žádosti uplatnilo 1 738 důchodců. Při průměrné výši starobního důchodu 10 778 Kč k 31. 12. 2012 odpovídala jeho poměrná část za jeden den výši 347 Kč.

ČSSZ nepřísluší zkoumat důvody, proč klienti o zastavení výplaty důchodu požádali. Žádostem vyhověla za předpokladu, že byly uplatněny včas a splňovaly nezbytné náležitosti.