Reakce ČSSZ na tiskovou zprávu veřejného ochránce práv „Milionový doplatek důchodu“

Praha 30. 5. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v této „kauze“ v žádném případě nepochybila, jak bylo prezentováno. ČSSZ při rozhodování v roce 2006 postupovala podle oficiálního závazného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Až nález Ústavního soudu ČR z června 2009 změnil běžnou praxi. ČSSZ po změně výkladu byla připravena vyhovět každému, kdo si o přehodnocení požádal.

ČSSZ se tak ohrazuje proti zprávě veřejného ochránce práv „Milionový doplatek důchodu“ ze dne 29. 5. 2014 a považuje ji za nekorektní, neboť úřadu veřejného ochránce práv byly známy objektivní skutečnosti této „kauzy“. Žena o přehodnocení dřívějšího zamítavého rozhodnutí ČSSZ sama nepožádala. Pokud by tak učinila dříve, ČSSZ by po novu rozhodovala o nároku na důchod a doplatek by nebyl tak vysoký. Případ byl znovu otevřen až v roce 2013.

V době rozhodování o nároku na důchod u těchto případů v roce 2006 ČSSZ neměla důvod postupovat jiným způsobem. Zásadní změnou byl právě nález Ústavního soudu ČR (ÚS 420/09), který prohlásil Dohodu mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (SSSR) o sociálním zabezpečení č. 116/1960 Sb. ve vztahu k nástupnickým státům bývalého Sovětského svazu za stále platnou, neboť ukončení platnosti této Dohody nebylo formálně uveřejněno sdělením Ministerstva zahraničních věcí ČR publikovaným ve Sb. m. s. (k tomu došlo až 23. 9. 2009). ČSSZ na nový výklad reagovala zveřejněním výzvy na svých webových stránkách, aby oprávněné osoby informovala, a v souladu s ním začala rozhodovat. Všechny osoby přesídlené do ČR z bývalého SSSR, kterým byla dříve zamítnuta žádost o přiznání důchodu jen z toho důvodu, že dle tehdejšího, avšak pro ČSSZ závazného výkladu, se Dohoda považovala již za neplatnou, tak rozhodnutím Ústavního soudu ČR získaly možnost požádat ČSSZ o přehodnocení zamítavého rozhodnutí.