Výbor pro sociální politiku projednával na své schůzi chod ČSSZ

Praha 28. 5. 2014

Dopolední část 7. schůze výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR se uskutečnila ve středu 28. 5. 2014 v sídle ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Členy výboru v čele s jeho předsedou Jaroslavem Zavadilem obeznámil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun s aktuální situací v této státní instituci a s prioritními úkoly pro nadcházející období.

Česká správa sociálního zabezpečení je v současném pojetí veřejné správy institucí s nezastupitelnou úlohou. Výbor pro sociální politiku projednává v rámci své činnosti především legislativní návrhy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Sem patří změny zákonů týkající se organizace a provádění sociálního zabezpečení, proto výbor část své schůze věnuje otázkám fungování této instituce a projednává je v jejím ústředí,“ řekl na úvod předseda výboru Jaroslav Zavadil.

Ústřední ředitel ČSSZ shrnul výsledky uplynulého roku s tím, že úřad rozhodoval o dávkách důchodového a nemocenského pojištění v podstatně kratších lhůtách, než jaké mu ukládá zákon, zajistil třetinu příjmů státního rozpočtu výběrem pojistného, jehož úspěšnost se pohybovala nad hranicí 99 %, a zvládal další agendy jako provádění exekučních srážek z vyplácených dávek a posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek. Přítomné poslance dále seznámil s připraveností úřadu na zavedení rozhodování o osobách se zdravotním znevýhodněním a se strategickými cíli ČSSZ na období let 2014 až 2020.

Všechny strategické cíle jsou navzájem provázány a směřují k jedinému: ke spokojenému klientovi a ke kvalitnímu rozhodování. Centralizace dat, racionalizace a efektivita provádění činností jsou k tomu předpokladem,“ sdělil Vilém Kahoun a poznamenal: „Aby Česká správa sociálního zabezpečení mohla plnit úkoly, musí mít k tomu i dostatek personálních a finančních zdrojů. V uplynulých letech nebyly úřadu vytvořeny optimální podmínky, zejména pokud šlo o financování jeho provozu a prostředky na investice. Ústřední ředitel ČSSZ směrem k výboru uvedl, že má-li ČSSZ dostát svým závazkům, které ji ukládá legislativa, potřebuje mít k dispozici reálný rozpočet, což umožní jeho plynulé čerpání v čase na základě aktuálních potřeb.

S vedením České správy sociálního zabezpečení se výbor nevidí naposledy a shodl se na tom, že být s touto institucí v přímém kontaktu přináší příležitosti vzájemné spolupráce především ve vztahu k budoucím legislativním změnám,“ uzavřel návštěvu v ČSSZ předseda Jaroslav Zavadil.