ČSSZ evropské peníze pomohly vybudovat komplexní systém provozního monitoringu

Strukturální fondy EU logo

 

Praha 19. 5. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 31. 1. 2014 úspěšně ukončila projekt, jenž si vzal za cíl vytvořit a zavést monitorovací systém provozu agendových aplikací. Projekt byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

ČSSZ provozuje řadu speciálních aplikací, které jsou nezbytné pro výkon agend v její působnosti. Do realizace projektu měla ČSSZ několik vzájemně nepropojených nástrojů provozního monitoringu, centrální model provozu aplikací jí chyběl. Komplexní systém pro dohled provozovaných aplikací nyní zajišťuje prevenci před jejich fatálním výpadkem, umožňuje rychle diagnostikovat chybové stavy a garantuje včasné zabezpečení opravy, aby funkčnost aplikací byla na velmi vysoké úrovni.

Nový systém pro sledování a vyhodnocování provozu aplikací, který úřadu poskytuje ucelený přehled o jejich dostupnosti, je významným nástrojem pro dodržování úrovně poskytovaných služeb k zajištění kvalitních služeb pro veřejnost, zejména výplaty dávek důchodového a nemocenského pojištění.

 

Oficiální údaje o projektu

  • Název projektu: Vytvoření a implementace systému provozního monitoringu
  • Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00029
  • Hodnota projektu: 3 518 410,79 Kč