Trestní oznámení i za hrubé výhrůžky a vulgární urážky. ČSSZ útoky na posudkové lékaře již nebude tolerovat.

Praha 7. 4. 2014

Okresní soud v Klatovech začátkem dubna rozhodl v případu, který se udál v srpnu loňského roku, kdy žena napadla a zranila nožem posudkovou lékařku. Za fyzický útok byla žena shledána vinnou a odsouzena k tříletému vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky. V poslední době končí zásahem policie nebo městských strážníků stále více jednání na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ) s klienty při posuzování zdravotního stavu. Jestliže dříve posudkoví lékaři čelili především verbálním útokům, nyní se množí fyzická napadení. Hořký údiv vyvolává skutečnost, že veřejnost bez znalosti souvislostí a ověření skutečností lituje a podporuje agresora.

Slovní urážky a výhrůžky jsou takřka na denním pořádku, jakmile občan není ochoten objektivně přijmout závěry posudku, vypracovaného posudkovým lékařem,“ uvedl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun. „Alarmující však je, že slovní agresivita přerůstá ve fyzické útoky, když je předložené hodnocení zdravotního stavu v rozporu s občanovým očekáváním a nepomáhá vysvětlení, že způsob posouzení zdravotního stavu určují příslušné právní normy, a nesouhlasí-li občan s jeho výsledkem, má zákonem dané právo využít možnosti opravného prostředku či v budoucnu podat novou žádost,“ připomněl.

Posudkové lékařství je specializovaný medicínský obor vyžadující znalosti klinické medicíny a práva sociálního zabezpečení a jejich následnou aplikaci při posuzování zdravotního stavu v rámci jednotlivých posudkových kategorií. Zdravotní stav osob se zdravotním postižením se posuzuje ve smyslu podmínek stanovených zákonem, prováděcími předpisy a metodickými pokyny, které upravují posuzování zdravotního stavu pro potřeby resortu práce a sociálních věcí v případě nároků na dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na péči, průkaz osoby se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku) či vzniku invalidity pro účely řízení o invalidním důchodu. Změnu legislativy a tedy i celého systému může provádět pouze zákonodárce. Úkolem posudkového lékaře je postupovat v souladu se zákonem.

Březen 2014

Do pracovny posudkového lékaře OSSZ Jablonec nad Nisou vpadl klient a zaútočil na něho pěstmi s tím, že má u sebe nůž a jde ho zabít, protože mu sebral důchod a teď mu dluží 70 tisíc korun. Muž lékaři hrubě nadával, a když napadenému přiběhli na pomoc další tři kolegové, inzultoval i je. Jednu posudkovou lékařku dokonce odhodil přes celou místnost. Do příjezdu policie a záchranné služby drželi přítomní posudkoví lékaři útočníka na zemi. I za této situace všem dál hrozil, že je pozabíjí. Posudkový lékař, který klienta posuzoval, má zhmoždění oblasti ramene, končetin a hrudníku a zranění kolem oka. Další lékař přivolaný na pomoc má zhmoždění levé poloviny přední stěny hrudní a posudková lékařka má zhmoždění nosu s krvácením a zhmožděniny hlavy z kopu útočníka. Případ vyšetřuje Policie ČR. Útočník je schizofrenik, gambler, má problémy s drogami a alkoholem.

Únor 2014

Posudkový lékař OSSZ Žďár nad Sázavou projednával s účastníkem řízení žádost o změnu stupně invalidity. Vzhledem k tomu, že jeho žádosti o zvýšení stupně invalidity nevyhověl, klient, když vyslechl sdělení výsledku posouzení, vstal a s výkřiky „Pane doktore, nechtějte mě na**at, 3 dny jsem nebral léky, mám z okna vyskočit já, nebo mám vyhodit vás“ převrhl stůl. Pak fyzicky napadl nejprve posudkového lékaře, načež odhozeným stolem udeřil do břicha přísedící těhotnou referentku. Poté hodil po lékaři židlí, vytrhl kliku u dveří a utekl z budovy. Referentka byla v šoku odvezena k akutnímu ošetření na gynekologické oddělení a dosud je v pracovní neschopnosti. Byla přivolána hlídka Policie ČR, která nafotila stav jednací místnosti a sepsala protokol.

Trestní oznámení však zaměstnanci OSSZ nepodávají jen v souvislosti s fyzickými útoky, ale také z důvodu hrubých verbálních výhrůžek nebo v případě vážných zásahů do práva na ochranu osobnosti či soukromí. Prostředky trestněprávní ochrany musí působit preventivně a bránit vzniku vážných konfliktů. Nepůjde-li to dále po dobrém nebo domluvou, pak nejen za fyzické ohrožení nebo jeho náznak, ale i za vulgární nadávky a výhrůžky budou OSSZ nekompromisně podávat na agresivní občany trestní oznámení.

Pracovníci oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Příbram se cítí být ohroženi občanem, se kterým mají konflikt při každém jednání. Muž je agresivní a při jednání opakuje, že je psychiatricky léčen, má „papíry“ na to, že není odpovědný za své činy, a policie o tom ví. Takže pokud mu nebude vyhověno, bude se mstít. Začátkem března proto na něj OSSZ Příbram podala trestní oznámení. Pracovníkům LPS OSSZ Nový Jičín koncem února vyhrožoval zastřelením klient, který nebyl spokojen s posouzením svého zdravotního stavu v rámci zjištění stupně závislosti pro invalidní důchod. Bylo podáno trestní oznámení a následně Státní zastupitelství Nový Jičín oznámilo, že případ je předáván k soudu. OSSZ Písek v listopadu loňského roku řešila případ, kdy posuzovaný klient při jednání nejdříve naléhal na zachování 3. stupně invalidity. Když posuzující lékař trval na svém posudkovém závěru, že zdravotní stav neodpovídá invaliditě 3. stupně, odešel s výhružkou, že si na lékaře počká. Další den telefonicky vyhrožoval, že pokud zůstane posudek beze změny, podá na posudkového lékaře trestní oznámení pro přijetí úplatku, na což si sežene 3 svědky. Neopomněl připomenout, že lékaře nezmlátil jen proto, že u projednávání byla přítomna referentka, se kterou pocházejí ze stejného města a nechtěl ji do toho zatahovat.

„Posudkoví lékaři jsou vedeni k tomu, aby ke klientům přistupovali citlivě. Při své práci přicházejí do styku také se vznětlivými klienty. V první řadě se snaží situaci zvládnout tím, že jim vysvětlují reálné možnosti, které jako posudkoví lékaři mají. Jsem velmi znepokojen stavem, který i vlivem některých sdělovacích prostředků eskaluje bez řádné objektivizace věci. K našemu občanovi je stát poměrně štědrý, občan si toho je vědom, a tak mnohdy bez znalosti toho, na co může a nemůže mít nárok, od státu požaduje dávky. Pokud nejsou jeho očekávání naplněna, nebrání se média využít k tomu, aby se mínění veřejnosti obrátilo proti posuzujícímu lékaři, který pouze vykonává svou práci v souladu s platnou legislativou, řekl Vlastislav Kaplan, vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby ČSSZ. V rezortu zdravotnictví se tento stav téměř nevyskytuje. Tam jsme svědky ubezpečování, jak je práce lékařů pro naši společnost přínosná, a přitom i naši posudkoví lékaři zpracovávají své posudky na základě nejnovějších medicínských poznatků. Těchto posudků je ročně kolem 400 000. Z tohoto hlediska jsou medializované kauzy okrajovými, byť alarmujícími, a mají původ ve skutečnosti, že některé klinické případy se navzájem liší, což je v lékařské vědě zcela běžné, ať se jedná o rezort zdravotnictví nebo obor posudkového lékařství. Ve zdravotnictví se nad tím nikdo nepozastavuje. Právě pro takové případy jsou ustanoveny opravné prostředky a my jsme schopni je vyřešit. Není pochyb o tom, že osoby se zdravotním postižením musejí zvládat více životních překážek a jednání s posudkovými lékaři nesmí být jednou z nich,“ zdůraznil Vlastislav Kaplan.

Již dříve ústřední ředitel ČSSZ sdělil, že nálada ve společnosti a mezi lidmi, bohužel, není vůbec dobrá a často s ní jsou konfrontováni právě zaměstnanci úřadu, kteří - bez nadsázky - denně čelí slovním výhrůžkám, náznakům napadení a inzultacím. Někteří lidé se mylně domnívají, že zaměstnanci OSSZ jednají v jejich záležitostech ze své vůle, a nechtějí připustit, že se zaměstnanci úřadu řídí platnou právní úpravou, jež je pro ně závazná.