Ministryně práce a sociálních věcí se seznámila s fungováním ČSSZ

Praha 3. 4. 2014

Ve čtvrtek 3. 4. 2014 navštívila ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun jí představil úřad jako stabilizovanou instituci, vysoce výkonnou a klientsky zaměřenou, která zajišťuje v maximální míře kvalitní a dostupné veřejné služby občanům.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová ocenila ČSSZ jako jednu z institucí, jež v resortu, který je pověřena řídit, pracuje spolehlivě a při výkonu své činnosti a rozhodování je vedena zásadou legality, profesionality, nezávislosti a nestrannosti.

Česká správa sociálního zabezpečení je příkladem úřadu, který funguje, ať už se jedná o výplaty důchodů nebo nemocenské. Současně je třeba zdůraznit, že úřad nejen peníze vydává, ale také je vybírá. U pojistného jde o částku kolem 360 miliard korun ročně, což představuje zhruba třetinu státního rozpočtu České republiky, uvedla ministryně Marksová.

Prioritou a jedním ze Strategických cílů na léta 2014-2020 je zachování stability výkonu agend, jejich kvalitativní rozvoj, racionalizace a zvyšování efektivity,“ informoval ministryni Vilém Kahoun a informaci doložil příklady: „Důsledně sledujeme doby řízení ve všech útvarech, které se podílejí na zpracování žádostí o důchod. V roce 2013 činila doba řízení u starobních důchodů jen 31 dnů, u invalidních důchodů 60 dnů, u vdovských a vdoveckých důchodů 27 dnů a u důchodů sirotčích 32 dnů. Oproti roku 2012 se zásadněji zkrátila průměrná doba řízení u invalidních důchodů, a to o 10 dnů, ostatní druhy důchodů jsou již delší dobu vyřizovány bez prodlení a zkrácení doby řízení se pohybovalo v řádech jen několika dnů. 91 % všech dávek nemocenského pojištění je vyplaceno do 10 dnů od doručení všech potřebných dokladů.

Modernizace a efektivity úřad dosahuje i s pomocí informačních technologií, v maximální míře pracuje s dokumenty v elektronické podobě, umožňuje bezpečný a oprávněný online přístup klientů k jejich datům. Konkrétním výsledkem takového postupu je ePortál ČSSZ, který úřad spustil 1. 12. loňského roku. „ePortál ČSSZ je internetová aplikace umožňující klientovi obstarat si konkrétní informace a služby formou elektronické samoobsluhy, usnadní kontakt s ČSSZ a okresními správami sociálního zabezpečení,“ přiblížil obsah a funkci ePortálu ČSSZ Vilém Kahoun.

Ústřední ředitel ČSSZ při této příležitosti připomněl, že za úspěchy ČSSZ stojí především vysoké nasazení a profesionalita pracovních kolektivů v ústředí a v regionech: „Tvoří je z velké části ženy a této skutečnosti odpovídá i obsazení vedoucích pozic v rámci úřadu.

Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV

Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ