Motorem spolehlivé a kvalitní práce jsou schopní pracovníci. Chod úřadu je toho důkazem

Praha 16. 4. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v uplynulých několika letech úspěšně stabilizovala procesy vyřizování svých zákonem daných agend a poté se zaměřila na vytváření nástrojů na sledování výkonu a řízení, aby úřad řádně fungoval ve prospěch veřejnosti. Klientský přístup byl a zůstává pro ČSSZ a její pracovníky jednou z hlavních priorit. Tou další je pokračování elektronizace agend a administrativních úkonů a zvládání legislativních změn. Na celorepublikové poradě, která se v úterý 15. dubna 2014 konala v pražském ústředí ČSSZ, vedení úřadu dále hovořilo o úkolech na rok 2014.

Spolehlivost a kvalitu práce ČSSZ ocenil i host celostátní porady vedení ČSSZ - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová: „Jsem ráda, že jsem na České správě sociálního zabezpečení spatřila dobře organizovaný úřad, který na úrovni plní svoje funkce, a proto jsou zde předpoklady, že se vyrovná s budoucími úkoly – tím prvním by měla být vládou podpořená valorizace důchodů a plánované změny v oblasti posuzování osob zdravotně postižených.

ČSSZ jako moderní a soběstačný úřad dbá o prohloubení stability kvalitního a efektivního výkonu agend a výsledky roku 2013 jsou toho důkazem. Tento stav chceme mimo jiné udržet efektivním využitím současných technologií a dostupných finančních prostředků z Evropské unie,“ uvedl v úvodu svého vystoupení ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. „Rozhodovací procesy odehrávající se v našich agendách jsou velmi složité a vyžadují zodpovědný přístup, protože rozhodujeme o nároku na dávku konkrétního občana,“ připomněl.

ČSSZ v závěru loňského roku spustila svůj ePortál. Ústřední ředitel se o něm vyjádřil jako o provozuschopném projektu, který v praxi kromě jiného znamená, že se občané mohou seznámit s údaji, které o nich ČSSZ eviduje, přesvědčit se, že je jejich zaměstnavatelé do evidence přihlásili, a ověřit si, zda vykazované příjmy, které v budoucnu ovlivní jejich výši jejich dávek, odpovídají skutečnosti. ePortál ČSSZ bude úřad dále rozvíjet, a to směrem k orgánům veřejné moci, jimž za určitých podmínek nabídne tzv. B2B komunikaci pro přenos dat. Elektronizace, její rozvoj a koncepční přístup k ní je mezi úkoly roku 2014 na předním místě.

ČSSZ výběrem pojistného odvádí do státního rozpočtu celou jednu třetinu příjmů. Současně na dávkách důchodového a nemocenského pojištění vyplácí rovněž třetinu výdajů státního rozpočtu. Ukazatel úspěšnosti výběru pojistného se dlouhodobě pohybuje na hranici 99 %. Přesto se úřad potýká se stále klesajícími výdaji na provoz a s nedostatečným oceněním práce svých zaměstnanců. Ústřední ředitel Vilém Kahoun na celostátní poradě za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí vyjádřil přesvědčení, že i tento kritický prvek se podaří odstranit a úřad bude moci bez nervozity plnit funkci, k níž jej zavazují právní předpisy.

Celostatní porady se zúčastnila ministryně PSV M. Marksová