OSSZ České Budějovice má od dnešního dne nového ředitele

České Budějovice 1. 4. 2014

Do vedení Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice byl dnes jmenován Ing. Vladimír Blecha. Ve funkci ředitele okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) střídá JUDr. Miluši Stehlíkovou, která po 12 letech v čele úřadu odchází do důchodu. Nový ředitel si předsevzal pokračovat v budování spolupracujícího týmu, kterému je vlastní vstřícný přístup ke klientům a poskytování vysoce odborných služeb.

Kromě nového ředitele, kterému předal jmenovací dekret ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun, se na OSSZ České Budějovice změnilo i obsazení pozic vedoucí odboru sociálního pojištění, vedoucí oddělení nemocenského pojištění a vedoucí oddělení OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Změna je významná zvláště proto, že se jedná o pozice, jež budou zodpovídat za agendy v hlavní náplni úřadu.

Ing. Vladimír Blecha je rodilý Jihočech. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) se zaměřením na finance a po absolvování základní vojenské služby nastoupil v roce 2003 na oddělení vymáhání pohledávek OSSZ České Budějovice. Zde působil na různých pozicích až do konce října roku 2013, kdy byl přeřazen na Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ), aby se nejprve jako náměstek ředitele PSSZ a po organizační změně jako vedoucí oddělení sekretariát ředitele PSSZ podílel na její restrukturalizaci. Po půlročním působení v Praze byl povolán zpět do Českých Budějovic, aby se ujal řízení OSSZ. Ve volném čase studuje cizí jazyky, v poslední době si k angličtině a němčině přibral francouzštinu, španělštinu a italštinu, rád cestuje, hraje bowling a tenis. Také rád navštíví divadlo či kino a přečte si dobrou knihu.

 

Stal jste se státním úředníkem bezprostředně po vojně, jste jím více než deset let. Neměl jste někdy nutkání ČSSZ opustit?

Byl jsem rád, že jsem získal místo na OSSZ České Budějovice. Začal jsem jako referent, ale pokaždé, když jsem začal uvažovat o tom, že bych se poohlédl po něčem jiném, mi byl nabídnut kariérní postup. Nejprve to byla pozice vedoucího oddělení vymáhání pojistného, pak následoval post vedoucího odboru sociálního pojištění, každé povýšení s sebou přinášelo potřebu se učit a doplňovat znalosti, s každou pozicí jsem získal nové zkušenosti. Loni v říjnu nastala změna – mise na Pražské správě sociálního zabezpečení se od předchozích zkušeností značně lišila, byl to skutečně zážitek.

 

Čím byla vaše role v restrukturalizaci PSSZ zajímavá a co vám dala?

Dodala mi především nadhled; co se v Budějovicích považovalo za velký problém, mělo v Praze docela jinou váhu a zařazení, řada věcí se tam řeší jinak. Ale i klienti jsou v Praze jiní, mají takříkajíc „ostřejší lokty“, pražští kolegové se nebojí říci své výhrady. Další má výrazná zkušenost vycházela z toho, že jsem byl nucen říkat lidem nepříjemné věci – restrukturalizace přináší změny, některá místa se rušila, lidé byli dislokováni jinam nebo končili... Jestliže jsem dříve váhal a raději nepříjemnou záležitost odkládal, za posledních půl roku jsem se naučil říkat nepříjemné věci zpříma, i když více doufám, že této dovednosti budu muset využívat co nejméně.

 

Budete řídit okresní správu sociálního zabezpečení, na níž jste začínal jak se říká od píky... Máte už představu o tom, jak by úřad pod Vaším vedením měl vypadat?

Myslím, že je dobře postupovat od píky, poznat všechny stránky úřadu, který řídím. Ale já mám vlastně i tu zkušenost, kdy člověk nastoupí do prostředí, které nezná – půl roku jsem byl úplně jinde s jinými lidmi, musel jsem vztahy s tamějšími kolegy budovat od začátku. Dávám ale přednost situaci, kdy má vedoucí slušnou představu o práci svých podřízených. Okresní správa by především měla dobře fungovat, všichni dohromady bychom měli tvořit funkční tým, spolupracující po lidské rovině. A ta je u nás v Budějovicích rozvinuta skvěle.

 

Personálních změn ve vedení OSSZ České Budějovice je víc. Jak vnímáte svůj nový tým?

Všechny nové vedoucí – jsou to samé ženy - znám poměrně dlouho, k výběru jsem sám přispěl svým názorem. O všech mohu zodpovědně říci, že to jsou velmi chytré dámy a hlavně ani jedna z nich se nebojí problémů, žádná neříká: to nebudu řešit, to neznám, ať to udělá někdo jiný. Věřím, že společně vytvoříme onen zmíněný funkční tým, který bude mít pozitivní vliv na všechny zaměstnance.

 

Měl by být vedoucí státní instituce spíš úředník, nebo manažer? A jak se Vám při postupu vzhůru měnil úhel pohledu na tuto instituci? Jinak ji vnímá referent, jinak ředitel...

Začnu od konce. Úhly pohledu zdola a shora se samozřejmě různí. Vedoucí ten „nižší“ považuje spíš za zkreslený, je to dáno šíří informací, jichž se mu dostává, a odpovědností, kterou nese. Ale co by mu mělo stoprocentně zůstat, to je prosté lidské pochopení.

A zda má ředitel OSSZ být víc manažer nebo úředník? Já se cítím být spíše tím úředníkem. Ale vědět, jak pracuje manažer, i vedoucí úředník potřebuje, sám jsem absolvoval kurz manažerských dovedností na VŠE, který mi hodně dal, už samo zjištění, že problémy, které řeším, jsou všeobecné, dost pomáhá. Absolvoval jsem před lety i kurz na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ostatně vzdělávání je mým velkým koníčkem.

 

Jednou z priorit strategie České správy sociálního zabezpečení je proklientský přístup. Máte tip, jak jej co nejúspěšněji prosadit zvláště v první linii – na pracovištích OSSZ?

Ověřil jsem si už mockrát, že s úsměvem a vlídností jde všechno líp. Jistě, někdy je situace těžká, klient nenaladěný, pozitivní přístup pak stojí hodně sil. Ale když se chce, jde to. A veřejnosti bych rád vzkázal: nebojte se našeho úřadu, rádi pomůžeme, vyjdeme vstříc.

Ing. Blecha Vladimír
foto: Deník / Jaroslav Sýbek