Tradiční česko-německé konzultační dny k důchodům se blíží

Praha 26. 3. 2014

Již 16. česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční v úterý 8. a ve středu 9. dubna 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem. Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech i o stavu probíhajícího důchodového řízení.

Zájemci o konzultaci se dozvědí odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod. Poradenství budou poskytovat odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV) v úterý 8. 4. v čase od 10:00 do 17:00 h a ve středu 9. 4. od 9:00 do 16:00 h na pobočce DRV se sídlem na adrese Zeil 53, Frankfurt nad Mohanem.

Klienti mají možnost předem se na konzultaci, která je bezplatná, objednat. Tým bude tvořit vždy český a německý odborník. Jak se objednat a jaké doklady vzít s sebou se zájemci dozví z plakátu. Zajištěno bude i tlumočení. O konání konzultačních dnů potenciální zájemce informuje německý nositel důchodového pojištění prostřednictvím dopisu.

V letošním roce se česko-německé konzultační dny uskuteční ještě na podzim na území ČR, a to v Plzni 4. - 5. 11. 2014. Mezinárodní konzultační dny k důchodovému pojištění navazují na úspěšné minulé ročníky. Střídavě se v průběhu roku konají v ČR a SRN. Poprvé se česko-německé konzultační dny konaly v červnu 2006 v německém Pasově. Zatím poslední konzultační dny se uskutečnily v říjnu loňského roku v Českém Krumlově.

 

Tradiční česko-německé konzultační dny k důchodům