Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat. Projekt, při kterém své kapacity spojí ČSSZ a VŠE

Praha 25. 3. 2014

V březnu letošního roku se v ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) uskutečnila prezentace ambiciozního projektu „Otevřená data“, na jehož realizaci se podílí tým specialistů pod vedením pracovníků Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (FIS VŠE) a jenž je financovaný Technologickou agenturou ČR (TAČR). Projekt si klade za cíl odzkoušet nové techniky a metody, jak publikovat data způsobem optimálně využitelným pro ostatní subjekty veřejné správy a široké veřejnosti.

Česká správa sociálního zabezpečení již řadu let velmi úspěšně spolupracuje s vysokými školami formou specializačních kurzů šitých na míru pro naše zaměstnance, přednáškovou činností zejména na katedrách pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zajištěním odborné praxe studentů na pracovištích ČSSZ a dalšími aktivitami,“ uvedl u příležitosti prezentace projektu ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a dodal: „Proto jsem s potěšením přivítal i návrh Fakulty informatiky a statistiky VŠE na spolupráci a zapojení našeho úřadu do projektu otevřených a propojitelných dat ve veřejné správě.

Jak vysvětlil Dušan Chlapek, vedoucí řešitelského týmu FIS VŠE, otevřená data jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používají standardy s volně dostupnou specifikací, jsou poskytována za jasně definovaných podmínek. „Pokud se jedná o stupeň otevřenosti dat, chceme dosáhnout toho nejvyššího, kdy uživatel nebude omezen ani formátem, ani softwarem a data budou propojitelná na úrovni webu,“ vysvětlil Dušan Chlapek některé detaily projektu. „Propojovat dokumenty umíme, podobně chceme naložit i s vlastními daty. Vyvíjíme nástroje, které to v rámci webového prostoru umožní. Tvorba aplikací nad takto propojenými daty bude mnohem snazší.“

„Vidím v této oblasti vzájemně prospěšné a pozitivní obohacení praxe a teorie, příležitost přiblížit se k moderním možnostem zpracování dat a jejich interpretace a tak, jak máme ve svých Strategických cílech, posilovat významné postavení ČSSZ mezi orgány státní správy,“ zhodnotil předpokládaný přínos projektu pro ČSSZ ústřední ředitel Vilém Kahoun.

Výsledkem projektu, jehož realizace je naplánována na období leden 2014 – červen 2015, se stane metodika a typová architektura pro publikaci statistických dat ve formátu otevřených propojitelných dat, její odzkoušení na datech důchodové statistiky a vytvoření pilotní publikace pro potřeby ČSSZ. „Výstupy pilotního projektu budou v otevřené bezplatné podobě. Nejen účastníci projektu se seznámí s moderními trendy a způsoby, které se budou ve světovém měřítku rozšiřovat a uplatňovat,“ zdůraznil pozitiva projektu vedoucí řešitelského týmu.

 

Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ
Petr Mazouch, proděkan pro zahraniční styky a rozvoj FIS VŠE