Tiskové zprávy 2014

30. 12. 2014

Každoročně ČSSZ zajišťuje více než 40 milionů výplat důchodů. Převažují výplaty na účet nad výplatami v hotovosti

Způsob výplaty důchodu a termín jeho zasílání – to jsou časté dotazy lidí, kteří se chystají podat žádost o důchod. Ti, kdo důchod již pobírají, se pak často zajímají o možnost změny způsobu výplaty. V průměru každý měsíc ČSSZ vyplatí 3,5 milionu důchodů. Během roku je to přes 40 milionů pravidelných výplat, z toho nově zařízených jsou řádově statisíce.
30. 12. 2014

ČSSZ upozorňuje na podvodné SMS zprávy

Několik lidí v Moravskoslezském kraji obdrželo SMS zprávu s informací o dluhu na pojistném a penále evidovaném na OSSZ spolu s číslem účtu, na který má být částka zaplacena. ČSSZ upozorňuje klienty, aby na podobné SMS zprávy, popř. telefonáty nereagovali a žádnou platbu na jejich základě neprováděli.
30. 12. 2014

Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200 Kč.
22. 12. 2014

Informace o úředních hodinách poslední den v roce

Ve středu 31. 12. 2014 budou okresní správy sociálního zabezpečení z technických důvodů, které souvisejí se zajištěním přechodu na rok 2015, otevřeny pro veřejnost do 13 h.
22. 12. 2014

Vánoční čas je tradičně časem, kdy úřad hojně navštěvují lidé žijící v cizině. Zajímají je otázky kolem českého důchodu

Období nadcházejících Vánoc a konce roku je dobou, kdy se na ČSSZ a na OSSZ ve zvýšené míře dostavují lidé žijící v cizině. Kromě návštěvy příbuzných a známých tuto dobu často využijí i k vyřízení záležitostí týkajících se zvláště důchodu.
11. 12. 2014

Důchody splatné na Štědrý den vyplatí ČSSZ o den dříve

Přelom roku opět mění některé termíny výplaty důchodů.
11. 12. 2014

Od ledna 2015 se valorizují všechny druhy důchodů i příplatky k důchodům

Od lednové splátky roku 2015 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2015. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat. K 30. 9. 2014 ČSSZ vyplatila bezmála 3,5 milionu důchodů.
10. 12. 2014

Oznámení o provozu pokladen

V pondělí 22. 12. a 29. 12. a ve středu 31. 12. 2014 budou zcela uzavřeny pokladny OSSZ (v Praze Pražské, v Brně Městské - OSSZ) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti. Klienti, kteří budou chtít v uvedené dny zaplatit pojistné, mohou využít k zaplacení pojistného bankovní převod nebo složenku na přepážce České pošty.
4. 12. 2014

ČSSZ objasňuje nejedny mýty o invalidních důchodech

Úraz nebo vážná nemoc bohužel mohou zasáhnout do života každého z nás. A někdy s tak vážnými následky, které vedou až k invaliditě. Lidé v této složité životní situaci, kdy nepříznivý zdravotní stav omezuje nebo dokonce znemožňuje jejich pracovní uplatnění, často vychází z mýtů, které kolem invalidních důchodů panují.
3. 12. 2014

Cíl zůstává stále týž: ČSSZ rozvíjí svoji pozici proklientsky orientovaného úřadu, důsledně hájícího zájmy státu

ČSSZ hraje nezastupitelnou úlohu v oblasti důchodového a nemocenského pojištění. Zaměstnanci přicházejí do kontaktu s lidmi v nejrůznějších životních situacích. Naplňování strategie úřadu, jehož nezanedbatelnou agendu tvoří právě přímý kontakt s lidmi, bylo proto jedním z hlavních témat prosincové celorepublikové porady vedení ČSSZ.
28. 11. 2014

Jste ve věku, kdy uvažujete o odchodu do důchodu? A přitom si nejste jisti, zda máte „odpracované“ potřebné roky? Žádejte ČSSZ o informativní list důchodového pojištění

Nejen dosažený věk rozhoduje o nároku na důchod. Důležité jsou i „odpracované“ roky. Pokud si nejste jisti, kolik máte odpracováno, pomůže vám ČSSZ. Zdarma vypracuje informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje doby zaměstnání, tedy pojištění potřebné pro přiznání důchodu.
27. 11. 2014

Pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v ulici Křížová 6a bude od 8. prosince Pražanům poskytovat služby v lépe dostupném místě, přímo u metra Kobylisy

V pátek 5. 12. 2014 se definitivně uzavře ÚP PSSZ se sídlem v ulici Křížová 6a, Praha 5. Od pondělí 8. 12. 2014 bude všechny své služby poskytovat na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8, v bezprostřední blízkosti stanice metra Kobylisy.
14. 11. 2014

Příplatky k důchodu nejen za křivdy způsobené komunistickým režimem vyplácí ČSSZ již deset let

Kromě pojistného na sociální zabezpečení, důchodů a nemocenského pojištění patří do působnosti ČSSZ také agenda odškodnění. Jde o odškodnění účastníků národního boje za osvobození Československa v letech 1939–1945, politických vězňů z období komunistického režimu v letech 1948–1989 a některých pozůstalých osob po nich.
7. 11. 2014

Od ledna do září 2014 byl zkontrolován každý sedmý nemocný v pracovní neschopnosti

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 130 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Vzhledem k tomu, že za toto období bylo celorepublikově ukončeno přes 931 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti, byl zkontrolován každý sedmý práceneschopný pojištěnec v ČR.
7. 11. 2014

Od ledna ruší zákon povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ. Úřad tím v žádném případě neodmítá trend elektronizace

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.
3. 11. 2014

Nejvíce neschopenek eviduje Praha, nejméně Karlovarský kraj

Z celorepublikové evidence ČSSZ vyplývá, že počet dočasných pracovních neschopností se meziročně snížil o více než 78 000 případů a délka nemoci se prodloužila o 3 dny. Na nemocenském ČSSZ vyplatila 10,4 mld. Kč, celkové výdaje na dávky nemocenského pojištění pak činily za leden až září letošního roku 16,5 mld. Kč.
3. 11. 2014

Nejvíce lidí uléhá s nemocemi dýchací soustavy, nejdelší léčbu vyžaduje tuberkulóza

Nemoci dýchací soustavy trápily nejvíce lidí v období od ledna do září letošního roku. Respirační choroby prodělalo zhruba 150 tisíc žen a 133 tisíc mužů.
24. 10. 2014

Zákon o důchodovém pojištění myslí na tzv. „sendvičovou generaci“. Doba péče o blízké se do důchodu započítává

Lidé ve věku mezi 45–65 lety jsou čím dál častěji doslova „obloženi“ dvěma závazky. Musí zvládnout péči o své stále ještě ne zcela samostatné děti a zároveň zaopatřit své stárnoucí rodiče nebo prarodiče.
21. 10. 2014

Pracovali jste nějakou dobu v Německu a nevíte, zda se vám tato část profesní kariéry započítá do důchodu? V Plzni získáte potřebné informace

Pro všechny občany, kteří pracují nebo pracovali v České republice i v Německu a tápou v oblasti důchodového pojištění obou států, jsou určeny tzv. česko-německé konzultační dny. Především pro tuto skupinu lidí je připravila ČSSZ s německou partnerskou institucí DRV.
20. 10. 2014

Provoz pokladny pro výplaty důchodových dávek při ústředí ČSSZ bude 27. 10. omezen

ČSSZ oznamuje příjemcům důchodů, že v pondělí 27. 10. 2014 bude uzavřena pokladna pro výplaty důchodových dávek při pražském ústředí ČSSZ v ulici Křížová 25, Praha 5.
13. 10. 2014

ČSSZ si připomíná čtvrtstoletí práce pro klienty a Česká republika 90 let od vzniku první legislativní úpravy o sociálním pojištění v novodobé historii

Čtvrtstoletí práce pro klienty si ČSSZ připomene v blížícím se roce 2015. Již na letošní podzim ale připadá výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 221/1924 Sb.), na jehož základech stojí systém sociálního zabezpečení dodnes.
3. 10. 2014

Jaké jsou podmínky nároku na důchodové dávky z ČR a z Rakouska? Odborníci poradí...

Lidé, kteří pracují nebo pracovali v České republice i v Rakousku, mají příležitost informovat se o svých důchodových záležitostech u odborníků z obou států. Především pro tuto skupinu lidí připravila Česká správa sociálního zabezpečení a rakouská partnerská instituce Pensionsversicherungsanstalt česko-rakouský konzultační den. Uskuteční se v úterý 21. 10. 2014 ve Waidhofenu, na pobočce dolnorakouské nemocenské pokladny.
29. 9. 2014

Česko-slovenský konzultační den k důchodům proběhne v úterý 14. října v Hodoníně

Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice i na Slovensku, budou mít možnost informovat se na své důchodové nároky z obou států. Pro tuto skupinu osob připravila Česká správa sociálního zabezpečení a slovenská Sociální pojišťovna 2. česko-slovenský konzultační den.
17. 9. 2014

V prvním pololetí 2014 dosáhla průměrná výše starobního důchodu 11 050 Kč. Muži pobírali v průměru o 2 200 Kč vyšší důchod než ženy

ČSSZ evidovala v ČR na konci června letošního roku 2 866 146 důchodců, kterým vyplácela důchody starobní, invalidní, pozůstalostní. Z celkového počtu důchodců pobíralo starobní důchod 2 353 691 osob. To znamená, že na jednoho starobního důchodce připadalo 2,1 poplatníka.
17. 9. 2014

MPSV: Lednové důchody budou v průměru o dvě stovky vyšší

Od začátku ledna roku 2015 začne platit opatření, které zlepší finanční situaci seniorů. Výše důchodů zmrazená v minulosti se bude opět každoročně navyšovat o třetinu růstu reálných mezd a sto procent nárůstu spotřebitelských cen. V příštím roce dostanou penzisté v průměru o 200 korun více.
8. 9. 2014

ČSSZ navštívil šéfporadce premiéra Vladimír Špidla

O aktuální situaci v oblasti sociálního pojištění hovořili ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a Vladimír Špidla, ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, který dnes navštívil ČSSZ.
4. 9. 2014

Mateřství a péče o děti přináší různé situace. ČSSZ radí, jak v některých z nich postupovat

Rodiče, nejčastěji maminky, řeší v souvislosti s mateřstvím a péčí o děti i situace související s výplatou dávek nemocenského pojištění. Ptají se, kdy mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, kdy na ošetřovné či nemocenské. ČSSZ proto přináší základní orientaci, jak řešit některé situace, s nimiž se pracovníci OSSZ nebo call centra nemocenského pojištění v praxi běžně setkávají.
29. 8. 2014

Podnikatelky při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemusí přerušovat podnikání. Živnost však nesmí vykonávat osobně.

Maminky podnikatelky a někdy i podnikající otcové, kterým je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM), se pracovníků OSSZ často ptají, zda musejí samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Tyto situace mají svá pravidla.
29. 8. 2014

MPSV: MPSV: Druhé vydání Příručky pro OZP v roce 2014

Pro velký zájem z řad odborné i laické veřejnosti se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR rozhodlo pro vydání druhé aktualizované Příručky pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014. Příručka má usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči.
29. 8. 2014

MPSV: MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

MPSV v reakci na informace médií a ve snaze ochránit občany České republiky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky. Zařízení, o kterém informovala média, není oprávněno poskytovat sociální služby a ministerstvu nebylo známo.
13. 8. 2014

Vysvětlujeme deset nejčastějších mýtů o důchodech

Důchody. Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení proto objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu.
11. 8. 2014

Závěrečná zpráva o ukončení projektu „Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“

Česká správa sociálního zabezpečení 30. 11. 2013 úspěšně ukončila projekt „Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům”. Ten byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Vlastní realizaci projektu po ukončení přípravné fáze zahájila ČSSZ v červnu 2012.
7. 8. 2014

Bankovní institut a Česká správa sociálního zabezpečení: Studenti i klienti si mohou zjistit informace on-line. Stejně jako v bance

Informační technologie mají lidem usnadnit život. Nezávisle na tom, zda se jedná o školu, banku nebo státní organizaci. Samozřejmostí dneška jsou tak osobní informace on-line, ke kterým se lze dostat díky bezpečné elektronické komunikaci. Na vysoké škole třeba k výsledkům zkoušek, v ČSSZ k informacím o dobách sociálního pojištění, které jsou důležité v souvislosti s důchodem.
4. 8. 2014

Důvodem nejkratší pracovní neschopnosti je chřipka, naopak nejdelší způsobí tuberkulóza

Nemoci dýchací soustavy byly v prvním pololetí roku 2014 nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale současně měly nejkratší průběh. Nejdéle trvala DPN při tuberkulóze a onkologických onemocněních.
4. 8. 2014

Počet pracovních neschopností se meziročně snížil o 14 %, lidé ale stonali o 5 dní déle

Téměř 660 tisíc ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 30. 6. 2014 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností snížil o 14 %. Lidé stonali v průměru 46 dnů, což ve srovnání s prvním pololetím minulého roku znamená, že se doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti prodloužila téměř o 5 dní.
1. 8. 2014

Kluby Na cestě připravují mladé lidi z dětských domovů na další život

V dětských domovech žije přes čtyři tisíce dětí. Co ale nastane poté, co dosáhnou dospělosti a domovy opustí? Jak je připravit na přechod do běžného života, tedy na dobu, kdy cestičky neumetou tety a vychovatelé? Jedním z projektů, které se snaží mladým lidem opouštějícím dětský domov cestu usnadnit, jsou Kluby Na cestě.
30. 7. 2014

Počet příjemců českého důchodu v cizině stoupá, k 30. 6. jich ČSSZ evidovala přes 82 tisíc

ČSSZ k 30. červnu letošního roku do zahraničí vyplácela český důchod 82 432 důchodcům. Počet příjemců českého důchodu v cizině od konce loňského roku vzrostl o více než 2 200. Nejvíce důchodů vyplácí ČSSZ tradičně na Slovensko (26 207 příjemců), dále do Spolkové republiky Německo a do Polska.
25. 7. 2014

Počet případů snížení či odnětí nemocenského se meziročně zvýšil. Bylo jich o 335 více.

Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci OSSZ 88 469 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 460 osobám. Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 335. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Moravskoslezském – 155.
18. 7. 2014

Počet důchodů s exekuční srážkou za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl o 1 600

ČSSZ prováděla k 30. 6. 2014 exekuční srážky u 72 656 důchodů. To je přibližně o 1 600 více než v prosinci loňského roku. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.
17. 7. 2014

ČSSZ elektronickou komunikaci podporuje. Je však připravena dále přijímat tiskopisy v papírové podobě

Jedním z bodů pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny je novela zákona o daních z příjmů, která předpokládá zavedení fakultativní elektronické komunikace s ČSSZ. Pro zaměstnavatele a OSVČ znamená i nadále zachování možnosti zasílat předepsané tiskopisy úřadu v listinné podobě.
11. 7. 2014

Možnost získat informace rychle a snadno po telefonu lidé hodnotí pozitivně

Call centra  ČSSZ zodpověděla v uplynulém roce dotazy téměř 265 tisíc klientů. Za první polovinu roku 2014 se na ně telefonicky obrátilo již 156 tisíc lidí. Tři specializovaná call centra - pro důchodové pojištění, pro nemocenské pojištění a pro technickou pomoc - slouží veřejnosti každý všední den. Využít jich mohou klienti z celé České republiky i ze zahraničí, kteří se touto cestou dozvědí požadované informace nebo zkonzultují svoji situaci, aniž by museli osobně na pobočku.
9. 7. 2014

96 % žádostí o dorovnání česko-slovenských důchodů musela ČSSZ zamítnout. Žadatelé nesplňují podmínky nároku

ČSSZ bylo do dnešního dne doručeno již více než 2 100 žádostí o dorovnávací přídavek, který se přiznává některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů. V 96 % případů vydala ČSSZ zamítavé rozhodnutí, protože žadatelé nesplnili pro přiznání přídavku zákonné podmínky.
3. 7. 2014

ČSSZ obdržela od pracujících důchodců přes 5 000 žádostí o zastavení výplaty důchodu na první lednový den

ČSSZ během prvního pololetí letošního roku rozhodovala o žádostech o zastavení výplaty důchodu, které obdržela k 31. 12. 2013. Přerušit výplatu důchodu požadovalo 5 036 pracujících starobních důchodců.
20. 6. 2014

V červnu 2014 eviduje ČSSZ 920 sto a víceletých občanů

ČSSZ vyplatila v červnu letošního roku důchod 920 seniorům, kteří se narodili v letech 1905 až 1914. Převažují mezi nimi tradičně ženy, kterých je 774, mužů je 146.
19. 6. 2014

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení po ukončení studia nevzniká

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahraničí za prací nebo brigádou, nemusí tuto skutečnost oznamovat ČSSZ.
10. 6. 2014

Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu.

Zkušenosti pracovníků ČSSZ ukazují, že lidé se často pozdě přicházejí poradit, v jakých případech lze využít institut dobrovolného důchodového pojištění. Pokud totiž někomu chybí potřebná doba pojištění pro nárok na důchod, zákon mu umožní doplatit pouze jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, a to bez uvedení důvodu.
5. 6. 2014

Předčasný starobní důchod v otázkách a odpovědích

Dotazy k předčasnému starobnímu důchodu patří k těm nejčastějším, které řeší pracovníci OSSZ. Lidé se mnohdy neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat a rázem pak vznikají mnohé mýty. Odpovědi na nejčastější dotazy poradí.
2. 6. 2014

Příjem e - Podání bude z technických důvodů omezen

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e - Podání na ČSSZ od čtvrtka 5. 6. 2014 cca 12 h do úterý 10. 6. 2014 cca 12 h mimo provoz.
30. 5. 2014

Reakce ČSSZ na tiskovou zprávu veřejného ochránce práv „Milionový doplatek důchodu“

ČSSZ v této „kauze“ v žádném případě nepochybila, jak bylo prezentováno. ČSSZ při rozhodování v roce 2006 postupovala podle oficiálního závazného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Až nález Ústavního soudu ČR z června 2009 změnil běžnou praxi. ČSSZ po změně výkladu byla připravena vyhovět každému, kdo si o přehodnocení požádal.
28. 5. 2014

Výbor pro sociální politiku projednával na své schůzi chod ČSSZ

Dopolední část 7. schůze výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR se uskutečnila ve středu 28. 5. 2014 v sídle ústředí ČSSZ. Členy výboru v čele s jeho předsedou Jaroslavem Zavadilem obeznámil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun s aktuální situací v této státní instituci a s prioritními úkoly pro nadcházející období.
24. 5. 2014

ČSSZ má vytvořena individuální konta pojištěnce

 ČSSZ úspěšně realizovala další z rozvojových projektů spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, aby vytvořila registr individuálních kont pojištěnců a současně zřídila informační telefonní linku pro dotazy k možnostem elektronické komunikace s úřadem.
23. 5. 2014

Poctivost a slušnost. Úředníci OSSZ Uherské Hradiště tyto vlastnosti nepostrádají.

Když úřednice Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště procházela ve středu 14. 5. 2014 vestibulem budovy správy, povšimla si bankovek ležících na zemi v celkové hodnotě 5 tisíc korun. Úřednice neváhala a nález odevzdala.
19. 5. 2014

ČSSZ evropské peníze pomohly vybudovat komplexní systém provozního monitoringu

ČSSZ k 31. 1. 2014 úspěšně ukončila projekt, jenž si vzal za cíl vytvořit a zavést monitorovací systém provozu agendových aplikací. Projekt byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
16. 5. 2014

Kontroly léčebného režimu se meziročně zvýšily. Bylo jich o téměř 10 tisíc více.

Od začátku letošního roku do konce března provedli pracovníci OSSZ 44 961 kontrol dodržování léčebného režimu u lidí v pracovní neschopnosti (přesněji řečeno dočasně práce neschopných pojištěnců). Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 677 osobám.
13. 5. 2014

Počet pracovních neschopností se meziročně snížil o 20 %, lidé však stonali o 7,5 dne déle

Celkem 346 221 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 31. 3. 2014 ČSSZ. Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností snížil o více než 87 000 případů. Lidé stonali v průměru 45 dnů, což ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku znamená, že se doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti prodloužila o téměř 7,5 dne.
13. 5. 2014

MPSV: Ministryně Marksová zve na oslavu Mezinárodního dne rodin v ZOO Brno

Zábavný program pro rodiny s dětmi se koná ve čtvrtek 15. 5. 2014 od 13 h. Součástí bude i poradenství pro rodiče v oblasti pracovního práva, rodinných dávek, služeb péče o děti aj., které poskytnou odborníci rezortu.
25. 4. 2014

Od začátku roku si o přepočet důchodu požádalo již 25 tisíc starobních důchodců

Starobní důchodci, kteří při pobírání důchodu pracují, si mohou svůj důchod vylepšit. Za loňský rok vyřídila ČSSZ více než 39 000 žádostí o zvýšení starobního důchodu. Za první tři měsíce tohoto roku si o zvýšení důchodu požádalo přes 24 tisíc důchodců. Od letošního roku se navíc podmínky, za kterých je možné o zvýšení důchodu zažádat, zjednodušily.
18. 4. 2014

ČSSZ připomíná, kdy je možné čerpat ošetřovné

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče musejí z vážných důvodů postarat např. o svého potomka. ČSSZ připomíná, kdo a v jakých situacích může čerpat ošetřovné.  Za uplynulý rok ČSSZ evidovala 362 132 případů ošetřovného a vyplatila na této dávce 0,84 miliardy Kč. Ve 22 % případů čerpali ošetřovné muži.
17. 4. 2014

Pouze pobírání plného invalidního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se hodnotí pro nárok na starobní důchod a jeho výši

Mezi lidmi s přiznaným invalidním důchodem je rozšířen mýtus, že se jim doba, po kterou invalidní důchod pobírají, automaticky započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. To, že se doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, dříve částečného invalidního důchodu, do starobního důchodu nezapočítá, lidé často s překvapením zjišťují, až když o starobní důchod zažádají.
16. 4. 2014

Motorem spolehlivé a kvalitní práce jsou schopní pracovníci. Chod úřadu je toho důkazem

ČSSZ v uplynulých několika letech úspěšně stabilizovala procesy vyřizování svých zákonem daných agend a poté se zaměřila na vytváření nástrojů na sledování výkonu a řízení, aby úřad řádně fungoval ve prospěch veřejnosti. Klientský přístup byl a zůstává pro ČSSZ a její pracovníky jednou z hlavních priorit. Na celorepublikové poradě, která se v úterý 15. dubna 2014 konala v pražském ústředí ČSSZ, vedení úřadu dále hovořilo o úkolech na rok 2014.
7. 4. 2014

Trestní oznámení i za hrubé výhrůžky a vulgární urážky. ČSSZ útoky na posudkové lékaře již nebude tolerovat.

Okresní soud v Klatovech začátkem dubna rozhodl v případu, který se udál v srpnu loňského roku, kdy žena napadla a zranila nožem posudkovou lékařku. Za fyzický útok byla žena shledána vinnou a odsouzena k tříletému vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky.
3. 4. 2014

Ministryně práce a sociálních věcí se seznámila s fungováním ČSSZ

Ve čtvrtek 3. 4. 2014 navštívila ústředí ČSSZ ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun jí představil úřad jako stabilizovanou instituci, vysoce výkonnou a klientsky zaměřenou, která zajišťuje v maximální míře kvalitní a dostupné veřejné služby občanům.
1. 4. 2014

OSSZ České Budějovice má od dnešního dne nového ředitele

Do vedení Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice byl dnes jmenován Ing. Vladimír Blecha. Ve funkci ředitele OSSZ střídá JUDr. Miluši Stehlíkovou, která po 12 letech v čele úřadu odchází do důchodu. Nový ředitel si předsevzal pokračovat v budování spolupracujícího týmu, kterému je vlastní vstřícný přístup ke klientům a poskytování vysoce odborných služeb.
26. 3. 2014

Svátky v roce 2014 přinesou důchod některým důchodcům dříve

Státní svátky, dny pracovního klidu a svátky stanovené zákonem změní v tomto roce některé výplatní termíny důchodů, které klientům zasílá ČSSZ. Ve všech případech změn výplatních termínů obdrží klienti důchod o den nebo dva dříve.
26. 3. 2014

Tradiční česko-německé konzultační dny k důchodům se blíží

Již 16. česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční v úterý 8. a ve středu 9. dubna 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem. Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech i o stavu probíhajícího důchodového řízení.
25. 3. 2014

Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat. Projekt, při kterém své kapacity spojí ČSSZ a VŠE

V březnu letošního roku se v ústředí ČSSZ uskutečnila prezentace ambiciozního projektu „Otevřená data“, na jehož realizaci se podílí tým specialistů pod vedením pracovníků FIS VŠE a jenž je financovaný Technologickou agenturou ČR. Projekt si klade za cíl odzkoušet nové techniky a metody, jak publikovat data způsobem optimálně využitelným pro ostatní subjekty veřejné správy a široké veřejnosti.
21. 3. 2014

Jaké jsou podmínky nároku na důchodové dávky z České republiky a ze Slovenska? Konzultaci poskytnou začátkem dubna odborníci v Bratislavě

Ve středu 2. dubna se v Bratislavě uskuteční historicky první slovensko-český konzultační den k důchodům. Připravily jej společně Sociální pojišťovna Bratislava a Česká správa sociálního zabezpečení.
21. 3. 2014

I ty OSVČ, které podnikaly jen část roku 2013, musí podat Přehled o příjmech a výdajích

OSVČ - podnikatelé, řemeslníci, živnostníci - mají do 2. 5. 2014 povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013. To platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2013 nebo které v loňském roce oznámily ukončení samostatné výdělečné činnosti.
20. 3. 2014

ČSSZ informuje: Komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství

Za rok 2013 vyplatila ČSSZ 536 412 dávek peněžité pomoci v mateřství v celkovém objemu téměř 7,3 miliardy Kč. Podíl mužů, kterým byla v uplynulém roce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, činil 0,43 %. Ve více než 98 % případů tyto dávky OSSZ zpracovávaly v loňském roce do 10 dnů.
12. 3. 2014

ČSSZ vyplatila v roce 2013 přes 2,5 milionu dávek nemocenského pojištění

Do působnosti ČSSZ patří kromě důchodů také dávky nemocenského pojištění. V roce 2013 ČSSZ vyplatila celkem 2 503 648 těchto dávek. Objem výdajů na všechny dávky nemocenského pojištění v roce 2013 činil 20,1 miliardy Kč.
7. 3. 2014

Konzultačního dne k důchodům využilo ve Znojmě více než 70 klientů

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se ve Znojmě uskutečnil další česko-rakouský konzultační den k důchodům. V průběhu jediného dne poskytly tři týmy přes 70 konzultací. Klienti se odborníků konzultačních týmu především ptali na to, jak postupovat při vyřizování žádosti o důchod, zvláště pak v případě, kdy vznikl či vznikne nárok na důchodovou dávku v obou státech.
6. 3. 2014

Slovensko-český konzultační den k důchodům se bude začátkem dubna konat v Bratislavě

Historicky první slovensko-český konzultační den k důchodům proběhne v Bratislavě 2. 4. 2014. Je určen zejména lidem, kteří pracovali nebo pracují v České republice a na Slovensku, aby mohli osobně projednat své důchodové nároky s odborníky.
28. 2. 2014

Jak žádat o starobní důchod v roce 2014

Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce 2014 muži narození v květnu 1951 až únoru 1952 a např. ženy narozené v květnu až prosinci 1954, které vychovaly dvě děti nebo ženy narozené v květnu až prosinci 1955, které vychovaly tři či čtyři děti.
28. 2. 2014

2 857 856 důchodců evidovala ČSSZ k 31. 12. 2013

ČSSZ k 31. 12. 2013 vyplácela důchody celkem 2 857 856 důchodcům. Ke stejnému datu vyplatila ČSSZ celkem 3 482 237 důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních. Kromě toho ČSSZ vyplácela důchody 80 171 důchodcům do zahraničí, a to do 84 zemí světa.
28. 2. 2014

TZ ÚP: Úřad práce ČR už nevyplácí přes sKartu žádné dávky

ÚP ČR přestal dne 27. 2. 2014 vyplácet přes sKartu všechny dávky ze systému státní sociální podpory a pěstounů. V praxi to znamená, že od tohoto data je budou lidé dostávat už přímo na svůj účet nebo složenkou. Stejně jako dávky z oblasti hmotné nouze, zaměstnanosti a OZP.
14. 2. 2014

Lidé v pracovní neschopnosti nejčastěji nedodržovali lékařem stanovené vycházky, odhalily kontroly

Během loňského roku provedli pracovníci OSSZ 146 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných. Krácení nebo odnětí nemocenského se týkalo 2 609 osob.
4. 2. 2014

Česko-rakouský konzultační den k důchodům se bude začátkem března konat ve Znojmě

Lidé, kteří pracují nebo pracovali v Česku a v Rakousku, mají jedinečnou možnost dozvědět se odpovědi na otázky týkající se důchodového pojištění v obou zemích. Především pro ně je určen mezinárodní konzultační den, který se uskuteční ve čtvrtek 6. března 2014 ve Znojmě. Připravila jej ČSSZ a rakouský nositel důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt.
3. 2. 2014

V roce 2013 se zvýšil počet pracovních neschopností, lidé naopak marodili kratší dobu

Přes 1,3 milionu ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2013 ČSSZ. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti se v roce 2013 zvýšil v porovnání s předchozím rokem o více než 9 %. Naopak průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se zkrátila o více než 2 dny na průměrných 43 dnů.
31. 1. 2014

Přepočet exekučních srážek z důchodů provede ČSSZ od února 2014

Exekuční srážky provádí ČSSZ téměř u 71 tisíc důchodů. Vyplývá to z evidence k 31. 12. 2013. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod je tak nízký, že nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.
16. 1. 2014

1 143 sto a víceletých občanů eviduje ČSSZ v lednu 2014

Sto a víceletých seniorů narozených v letech 1904 až 1914, kterým ČSSZ vyplatila v lednu důchod, je 1 143, z toho 954 žen a 189 mužů. 492 důchodců s ročníkem narození 1914 eviduje ČSSZ v lednu letošního roku. Převažují také ženy, kterých je 410. Mužů je pak 82.
15. 1. 2014

Přes 4 700 žádostí o zastavení výplaty důchodu na první lednový den prozatím eviduje ČSSZ

ČSSZ začala rozhodovat o žádostech o zastavení výplaty důchodu na první lednový den 2014, které obdržela v souvislosti se „slevou na dani pro pracujícího starobního důchodce“. ČSSZ prozatím eviduje 4 769 žádostí o zastavení výplaty důchodu.
10. 1. 2014

Nově jsou ze zákona důchodově a nemocensky pojištěni další zaměstnanci

Nejenom zaměstnanci, ale i další osoby s příjmy zdaňovanými jako příjmy ze závislé činnosti (které současně nejsou od této daně osvobozeny) jsou od 1. 1. 2014 ze zákona účastny nemocenského a důchodového pojištění.