Přelom roku mění některé termíny výplaty důchodů

Praha 13. 12. 2013

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) oznamuje svým klientům, že na přelomu roku 2013 a 2014 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů.

Změna se týká důchodů vyplácených v následujících výplatních termínech:

  • důchody splatné v pátek 20. 12. 2013 budou vyplaceny ve čtvrtek 19. 12. 2013,
  • důchody splatné v neděli 22. 12. 2013 budou vyplaceny v pátek 20. 12. 2013,
  • důchody splatné v úterý 24. 12. 2013 budou vyplaceny v pondělí 23. 12. 2013.

Klienti ČSSZ, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty, budou mít v lednu 2014 následující změnu výplatních termínů:

  • důchody splatné ve čtvrtek 2. 1. 2014 budou vyplaceny v pátek 3. 1. 2014,
  • důchody splatné v sobotu 4. 1. 2014 budou vyplaceny v pátek 3. 1. 2014.

Posun bezhotovostní výplaty důchodů se splatností 2. a 4. v lednu 2014 je mimořádným opatřením souvisejícím s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2014 může ČSSZ čerpat až dnem 2. 1. 2014.

Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den v měsíci, obdrží lednovou splátku v řádném termínu. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem.

Na způsobu výplat důchodů se nebude v roce 2014 nic měnit - budou probíhat jako dosud podle požadavku klienta - buď bezhotovostně na účty bank nebo spořitelních a úvěrních družstev či v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p. - tedy způsobem, který umožňuje platný zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).