Počet pracovních neschopností se meziročně zvýšil o 21 %, lidé však stonali kratší dobu

Praha 26. 4. 2013

Celkem 433 249 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 31. 3. 2013 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností (DPN) zvýšil o více než 75 000 případů, což představuje meziroční nárůst o 21 %. Příčinou byl výrazný nárůst počtu DPN zapříčiněných v tomto období onemocněními dýchací soustavy. Ve srovnání s prvními třemi měsíci roku 2012 se počet případů dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemocí dýchací soustavy zvýšil o necelých 92 000, což představuje nárůst o více než 65 %.

Za 1. čtvrtletí 2013 se meziročně zvýšil i počet prostonaných dnů, bylo jich přes 16 milionů, tj. téměř o 700 000 více než za stejné období roku 2012, kdy ČSSZ evidovala 15 622 977 prostonaných dnů. Největší meziroční nárůst zaznamenal Jihomoravský kraj, kde se počet prostonaných dnů zvýšil o 99 484 dnů.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se zkrátila zhruba o 6 dnů. Ke konci března 2013 činila 37,66 dne, zatímco ve stejném období loňského roku 43,64 dne. Zkrácení průměrné délky trvání jednoho případu bylo zapříčiněno již zmiňovaným zvýšeným výskytem nemocí dýchací soustavy, které se obvykle vyznačují kratší dobou léčby. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 45,38 dne - byla ve Zlínském kraji, nejkratší zůstává v Praze – 29,28 dne.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se u mužů a žen v 1. čtvrtletí 2013 lišila jen nepatrně - u žen trvala 37,93 dne a u mužů 37,35 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (44,91 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (64,09 dne). Osoby ve věkové skupině do 20 let byly nemocné nejkratší dobu - ženy 20,43 a muži 18,16 dne.

Nemoci dýchací soustavy jsou nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale zároveň mají nejkratší průběh. ČSSZ evidovala k 31. 3. 2013 kvůli těmto onemocněním 232 465 ukončených případů DPN (z toho akutní infekce dýchacích cest a chřipka – 222 947 DPN) a 3 579 619 prostonaných dnů. Průměrně trvala jedna DPN zapříčiněná nemocemi dýchací soustavy 15,40 dne.

Mezi další časté důvody DPN patřily v 1. čtvrtletí 2013 také nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza zapříčinila 60 974 případů DPN (z toho jen nemoci páteře – 41 252 DPN) a 4 382 443 prostonaných dnů. Průměrná doba trvání jedné DPN u této diagnostické skupiny byla 71,87 dne a výrazně přesáhla celkový průměr (o 34,21 dnů).

Nejdéle trvala dočasná pracovní neschopnost při tuberkulóze (184,52 dne) a onkologických onemocněních (183,34 dne). Dočasná pracovní neschopnost z důvodu těhotenství, porodu a šestinedělí činila v prvním čtvrtletí roku 2013 u žen průměrně 103,96 dne.

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 3. 2013 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

28 478

1 113 620

39,10

Jihomoravský

48 304

1 845 866

38,21

Karlovarský

10 853

423 236

39,00

Královéhradecký

23 961

858 987

35,85

Liberecký

20 838

744 417

35,72

Moravskoslezský

48 726

2 172 324

44,58

Olomoucký

25 611

1 073 431

41,91

Pardubický

21 937

790 810

36,05

Plzeňský

25 509

968 717

37,98

Hl. m. Praha

52 518

1 537 554

29,28

Středočeský

49 972

1 679 629

33,61

Ústecký

30 386

1 175 261

38,68

Vysočina

22 057

837 669

37,98

Zlínský

24 099

1 093 698

45,38

Celkem ČR

433 249

16 315 219

37,66

 

Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti za 1. čtvrtletí 2012 naleznete na webových stránkách ČSSZ zde.