Počet pracovních neschopností se meziročně zvýšil, délka nemoci se zkrátila o 3,5 dne

Praha 6. 11. 2013

Přes jeden milion ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala k 30. 9. 2013 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností zvýšil o více než 12 %. Největšího počtu případů dosáhla stejně jako vloni Praha a kraje Středočeský a Moravskoslezský.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se naopak zkrátila, a to téměř o 3,5 dne. Ke konci září 2013 činila 43,68 dne, zatímco ve stejném období loňského roku 47,11 dne. Průměrná délka trvání jedné pracovní neschopnosti v období od ledna do září 2013 se tradičně mírně lišila u žen a u mužů - u žen trvala v průměru 45,21 dne, a u mužů 42,03 dne.

Nemoci dýchací soustavy zůstávají nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale zároveň mají nejkratší průběh. ČSSZ evidovala k 30. 9. 2013 kvůli těmto onemocněním 404 888 ukončených případů DPN. Průměrně trvala jedna DPN zapříčiněná touto diagnózou 16,21 dne. Mezi další časté důvody DPN patří nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza zapříčinila 176 991 případů DPN. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti u této diagnostické skupiny byla 71,55 dne a výrazně přesáhla celkový průměr (o 27,87 dne).

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 30. 9. 2013 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

 67 694

3 097325

45,75

Jihomoravský

 109 269

4 912 889

44,96

Karlovarský

 27 229

1 147711

42,15

Královéhradecký

 54 985

2 305 084

41,92

Liberecký

 47 125

2 011 819

42,69

Moravskoslezský

 114 750

5 876 572

51,21

Olomoucký

 57 062

2 829 677

49,59

Pardubický

 50 704

2 132 622

42,06

Plzeňský

 64 578

2 677 057

41,45

Hl. m. Praha

 124 831

4 261 673

34,14

Středočeský

 115 412

4 506 617

39,05

Ústecký

 71 734

3 252 223

45,34

Vysočina

 50 394

2 219 554

44,04

Zlínský

 53 964

2 875 890

53,29

Celkem ČR

1 009 731

44 106 713

43,68

 

Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti