Počet dočasných pracovních neschopností i prostonaných dnů se v roce 2012 snížil

Praha 20. 2. 2013

Celkem 1 213 133 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2012 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). V roce 2011 se jednalo o 1 338 099 případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Počet DPN se v roce 2012 snížil o 124 966 případů, tj. o více než 9 %.

Za rok 2012 také meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 54 901 565, tedy o 5 036 386 méně, což je pokles o 8,4 % oproti roku 2011, kdy ČSSZ evidovala 59 937 951 prostonaných dnů.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se mírně prodloužila. V roce 2012 činila 45,26 dne, tj. o 0,47 dne více než v roce 2011, kdy činila 44,79 dne. Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se lišila u mužů a žen. U žen trvala 47,23 dne a u mužů 43,15 dne. Ženy tedy stonaly v průměru o 4 dny déle než muži. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (59,35 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (75,02 dne). Osoby ve věkové skupině do 20 let byly nemocné nejkratší dobu (ženy 22,52 a muži 16,71 dne).

Nemoci dýchací soustavy zůstávají nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale mají nejkratší průběh. ČSSZ evidovala za rok 2012 kvůli onemocněním dýchací soustavy celkem 399 053 ukončených případů DPN a 6 403 332 prostonaných dnů. Průměrně trvala jedna DPN zapříčiněná touto diagnózou 16,05 dne. Mezi další časté důvody DPN patřily i v roce 2012 nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza byla příčinou 230 675 případů DPN (z toho nemoci páteře – 153 937 DPN) a 15 632 587 prostonaných dnů. Průměrná doba trvání jedné DPN u této diagnózy byla 67,77 dne a celkový průměr přesáhla o 22,5 dne.

 Nejdéle trvala dočasná pracovní neschopnost při tuberkulóze (180,64 dne) a onkologických onemocněních (178,38 dne). Dočasná pracovní neschopnost z důvodu těhotenství, porodu a šestinedělí činila v roce 2012 u žen průměrně 100,39 dne.

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 12. 2012 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

80 240

3 937 167

49,07

Jihomoravský

128 633

6 110 649

46,39

Karlovarský

34 873

1 389 122

39,83

Královéhradecký

66 932

2 972 323

44,41

Liberecký

55 388

2 498 688

45,11

Moravskoslezský

138 545

7 179 111

51,82

Olomoucký

66 480

3 431 003

51,61

Pardubický

62 226

2 705 331

43,48

Plzeňský

80 649

3 294 293

40,85

Hl. m. Praha

149 832

5 396 694

36,02

Středočeský

139 642

5 750 200

41,18

Ústecký

86 976

4 037 971

46,43

Vysočina

59 302

2 670 619

45,03

Zlínský

63 415

3 528 394

55,64

Celkem ČR

1 213 133

54 901 565

45,26

 Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti za rok 2011: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/pracovni-neschopnosti-oproti-lonsku-vice-ale-mene-prostonanych-dnu.htm.