Od ledna do září 2013 byl zkontrolován každý devátý v pracovní neschopnosti

Praha 7. 11. 2013

Od začátku letošního roku do konce září bylo provedeno téměř 111 tisíc kontrol dodržování režimu práceneschopného pojištěnce. Výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 856 osobám. Podle celorepublikové evidence pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) zkontrolovali každého devátého nemocného, kterému lékař vystavil tzv. neschopenku. Nejvyšší podíl zkontrolovaných případů vykázal Karlovarský a Olomoucký kraj, kde byl ve sledovaném období zkontrolován přibližně každý čtvrtý občan v pracovní neschopnosti.

Občané, kteří čerpají nemocenské, jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou, dodržovat dobu vycházek stanovenou lékařem, umožnit kontrolu dodržování režimu práceneschopného a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly. Vycházky povoluje ošetřující lékař v celkovém rozsahu max. 6 hodin denně (v jednom nebo více intervalech), a to v době od 7 h do 19 h. Ve výjimečných případech u vážně nemocných může ošetřující lékař povolit po předchozím písemném souhlasu OSSZ neomezenou dobu vycházek.

Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pověření zaměstnanci OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že práceneschopné při kontrole nezastihnou na uvedené adrese, písemným oznámením je vyzvou, aby kontaktovali OSSZ. Prokáže-li se, že k porušení skutečně došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 9. 2013

Kraj

Počet provedených kontrol

Počet postihů

Jihočeský

6 974

84

Jihomoravský

14 573

152

Karlovarský

4 120

90

Královéhradecký

9 334

122

Liberecký

3 380

90

Moravskoslezský

14 936

232

Olomoucký

8 393

193

Pardubický

7 870

136

Plzeňský

7 874

164

Hl. město Praha

5 935

20

Středočeský

11 046

202

Ústecký

7 621

158

Vysočina

4 609

56

Zlínský

4 319

157

Celkem ČR

110 984

1 856

 

Informace o kontrolách léčebného režimu k 30. 9. 2012 zde

Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti za 1. čtvrtletí a 1. pololetí 2013 zde