Do činnosti ČSSZ patří i agenda odškodnění za odbojovou činnost za války i boj s komunistickým režimem

Praha 20. 11. 2013

Právní předpisy umožňují přiznat tzv. odškodnění zejména účastníkům národního boje za osvobození Československa v letech 1939 – 1945, politickým vězňům z období komunistického režimu v letech 1948 – 1989 a některým pozůstalým osobám po nich. Nárok na odškodnění vyplácené jako příplatek k důchodu, zvláštní příspěvek k důchodu nebo jednorázová peněžní částka mají osoby, které splnily zákonné podmínky. Dosud ČSSZ na těchto dávkách vyplatila 7,2 miliard Kč. Odškodňování podle zvláštních právních předpisů je agendou, která patří již řadu let do působnosti ČSSZ.

Ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem bylo přijato nařízení vlády České republiky č. 622/2004 Sb., účinné od 1. 1. 2005. Příplatek k důchodu podle něj náleží politickým vězňům z komunistického režimu nebo osobám, které po nich pobírají vdovský či vdovecký důchod. Politickým vězněm je osoba, která byla nezákonně zbavena osobní svobody pro trestný čin proti komunistickému režimu a následně rehabilitována. Příplatek náleží také pozůstalým po osobách, které zemřely násilnou smrtí při pokusu o překročení československých státních hranic a sirotkům, jejichž rodič ve vězení zemřel v době, kdy jim ještě nebylo 18 let. Výše příplatku je závislá na délce věznění včetně vazby.

Nárok na příplatek k důchodu účastníků odboje za I. a II. světové války a některým pozůstalým po nich zakotvuje zákon č. 357/2005 Sb. Těmto osobám a také některým osobám pronásledovaným komunistickým režimem a některým pozůstalým po těchto osobách náleží rovněž zvláštní příspěvek k důchodu.

Nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 108/2009 Sb. mají osoby, které nesplňují podmínky pro poskytování příplatku nebo zvláštního příspěvku k důchodu jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění.

Osoby, kterým bylo Ministerstvem obrany vydáno osvědčení podle zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu (zákon č. 262/2011 Sb.) a jejichž důchod nedosahuje minimální výše uvedené v tomto zákoně, mohou požádat o zvýšení procentní výměry důchodu.

K 30. září 2013 byl příplatek k důchodu podle nařízení vlády 622/2004 Sb. vyplácen 5 764 osobám, příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. 9 626 osobám a zvláštní příspěvek k důchodu 18 395 osobám. Jednorázová peněžní částka byla za dobu účinnosti zákona č. 108/2009 Sb. vyplacena 225 osobám.

Do oblasti odškodňování, které prováděla ČSSZ v minulých letech, patřilo také poskytování jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěným do vojenských pracovních táborů, osobám odvlečeným do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech (gulagů).

Více informací k agendě odškodnění je k dispozici na webu ČSSZ – viz: www.cssz.cz/cz/odskodneni/.