ČSSZ vydala Statistickou ročenku za rok 2012

Statistická ročenka přináší jako každý rok informace z oblasti důchodového pojištění – jedné ze stěžejních činností České správy sociálního zabezpečení. Obsah statistické ročenky tvoří dvě základní tabulkové části, a to informace o vyplácených důchodech a informace o přiznaných důchodech. Tabulky uvádějí počty a strukturu důchodů v roce 2012 v členění podle krajů, podle výše důchodu, druhu důchodu, průměrného věku důchodců a podle zastoupení žen a mužů.

Údaje o přiznaných invalidních důchodech v roce 2012 jsou rozšířeny o informace o příčinách invalidity podle Mezinárodní klasifikace nemocí. Ročenka rovněž informuje o počtu zaniklých důchodů v roce 2012 v členění podle druhu důchodu a podle důvodu zániku. Statistiky doplňují vysvětlující texty, grafy a demografické údaje publikované Českým statistickým úřadem.

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2012 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ - zde: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/statisticke-rocenky.htm.