ČSSZ ukončila evropský projekt, který přispěl k elektronizaci činností důležitých pro lékařskou posudkovou službu

Strukturální fondy EU logo

Praha 17. 10. 2013

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos 30. června úspěšně ukončila projekt spolufinancovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož věcným záměrem bylo získat v rámci všech agend ČSSZ data, která mají sloužit jako podklad agendových informačních systémů, a zefektivnit elektronickou komunikaci v rámci veřejné správy i vůči veřejnosti.

Úvodní aktivitou, na které se podílelo 86 pracovníků, byla aktualizace elektronických datových souborů obsahujících informace o pojištěncích ČSSZ a eliminace případných chyb a nesrovnalostí s cílem vytvořit základnu budoucího Registru individuálních kont pojištěnců. Tato etapa projektu byla úspěšně završena, aby se v dalším období projektový tým zaměřil na získávání dat z dokumentů, které souvisejí s kompetencemi lékařské posudkové služby (LPS) ve vazbě na komunikaci s ošetřujícími lékaři, ostatními podněty z řad posuzovaných nebo úřadů práce a případných dalších subjektů.

V rámci projektu byl vytvořen návrh struktury a architektury jádra budoucího datového skladu. V návaznosti na elektronizaci veřejné správy tak budou k dispozici aktuální data o posuzovaných, která budou podkladem pro agendové informační systémy ČSSZ. Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů ve věcech sociálního zabezpečení při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách.

Významnou aktivitou, soustředěnou na cíl naplnit maximálním možným způsobem aktuální potřeby lékařské posudkové služby v oblasti vzdělávání a vzájemné komunikace, bylo vytvoření Portálu LPS. Ten umožňuje prostřednictvím aktivního webového rozhraní takřka okamžitou elektronickou výměnu informací, včetně diskuzí nad odbornými a dalšími souvisejícími tématy.

Dále se konaly vzdělávací akce LPS ČSSZ, kterých se zúčastnilo téměř 800 osob. Konference byly zaměřeny zejména na prohlubování znalostí v rámci všech klinických oborů medicíny dle nejnovějších vědeckých poznatků, nutné pro objektivní posuzování zdravotního stavu občanů, vzdělávání posudkových lékařů na vedoucích pozicích aj.

 

Oficiální údaje o projektu

  • Název projektu: Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy – 1. část
  • Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/41.00001
  • Hodnota projektu: 51 350 087,20 Kč