15. česko-německé konzultační dny k důchodům proběhnou v říjnu v Českém Krumlově

Praha 30. 9. 2013

Již 15. česko-německé konzultační dny se uskuteční pro lidi, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu. Konají se 22. a 23. října 2013 v Českém Krumlově a lidé zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech. Zájemci se dozvědí odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, ale i o stavu probíhajícího důchodového řízení.

Odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV) poradí úterý 22. 10. 2013 v době od 10:00 do 16:00 h a ve středu 23. 10. 2013 od 9:00 do 13:00 h v sídle Okresní správy sociálního zabezpečení Český Krumlov na adrese Plešivec 268, Český Krumlov.

Klienti mají možnost na konzultaci, jejíž délka trvá přibližně 20 minut, předem se objednat na telefonním čísle +420 380 777 145 nebo emailem na adrese lenka.trojakova@cssz.cz. S sebou by si zájemci o konzultaci měli vzít především doklady o pojištění a občanský průkaz nebo cestovní pas. Organizátoři ale vyjdou vstříc i ostatním zájemcům.

Konzultace jsou bezplatné. Tým bude tvořit vždy český a německý odborník. Zajištěno bude i tlumočení. O konání konzultačních dnů jsou potenciální zájemci informováni také prostřednictvím dopisu německého nositele důchodového pojištění, webových stránek obou institucí a plakátem.

Poprvé se česko-německé konzultační dny konaly v červnu 2006 v německém Pasově a od té doby se střídavě v průběhu roku konají v ČR a SRN. Ze strany klientů je o ně vždy velký zájem. V letošním roce se česko-německé konzultační dny uskutečnily již na jaře v německém Stuttgartu. Oblíbené česko-německé konzultační dny se plánují i pro příští rok.