ČSSZ přijala mimořádná opatření ve zpracování agendy OSVČ

V současné době Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) řeší mimořádnou situaci ve zpracování agendy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Mimořádnost situace je dána dosud nefunkční aplikační podporou. ČSSZ podniká veškeré kroky k urychlenému řešení situace.

V praxi to znamená, že v některých případech, jako je vydávání potvrzení určených úřadům práce pro agendy státní sociální podpory a dávky v nezaměstnanosti, nemůže být požadavek klienta - OSVČ splněn neprodleně. Obdobné omezení platí i pro sepisování žádostí o důchod OSVČ a pro zjištění stavu uhrazeného pojistného. Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) obdržely pokyn, jak postupovat za této mimořádné situace.

OSVČ, které nejsou nuceny řešit své záležitosti v nejbližších dnech, ČSSZ žádá o přesunutí návštěvy OSSZ na další dny.

Pracovníci OSSZ jsou v této mimořádné situaci připraveni přednostně vyřídit ty případy, kdy OSVČ nemá možnost řešit svůj požadavek později. Do té doby, než bude programová podpora bez problému funkční, vyřizují pracovníci OSSZ skutečně naléhavé případy cestou ručního zpracování, které trvá delší dobu.

Na úpravě programu pro zpracování agendy OSVČ dodavatel (OKsystem s.r.o.) intenzivně pracuje. Vedení ČSSZ vyvíjí maximální tlak na to, aby se tato situace vyřešila v co nejkratší době.

Česká správa sociálního zabezpečení díky značnému a vytrvalému úsilí zaměstnanců s proklientským přístupem slouží veřejnosti, často nad rámec zvyklostí. O vývoji mimořádné situace bude ČSSZ průběžně informovat. Klientům se omlouváme a děkujeme za pochopení.