Potvrzení pro účely čerpání ošetřovného pro rodiče dětí, které chodí do výchovných zařízení, škol a školek uzavřených z důvodu povodně

V případě, že výchovné zařízení (škola) nemá k dispozici tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", kterým se v uvedených situacích uplatňuje nárok na ošetřovné, lze se v nastalé mimořádné povodňové situaci obrátit na kteroukoli nejbližší okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

V případě, že se na OSSZ obrátí klient s žádostí o vydání tiskopisu "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", bude mu vzhledem k nastalému nouzovému stavu tiskopis k uplatnění nároku na dávku vydán nebo v případě potřeby zaslán. Standardně si tiskopisy vyzvedává výhradně výchovné zařízení, které je vystavuje. V Praze je uvedený tiskopis  možné vyzvednout či požádat o jeho zaslání na ÚP PSSZ Praha 8 Trojská 1997/13a (přepážka č. 1 až 3 – všeobecné info) nebo na jeho detašovaném pracovišti na adrese Průhonická 3180/55, Praha 10 a dále na ÚP Praha 5, Křížová 3194/6a. Po dobu trvání mimořádné povodňové situace budou tyto tiskopisy  rovněž k dispozici na podatelně České správy sociálního zabezpečení (ústředí), Křížová 25, Praha 5.