Pokladny OSSZ budou naposledy otevřené ve středu 18. prosince

Praha 16. 12. 2012

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje klienty na změnu provozu pokladen, která souvisí s koncem roku 2013. Důvodem je zajištění včasného zúčtování všech plateb se státním rozpočtem podle rozpočtových pravidel a nutnost přizpůsobit se opatřením České národní banky, která spočívají ve zkrácení lhůt při provádění platebního styku v závěru roku.

V pondělí 23. 12. a 30. 12. 2013 tak budou uzavřeny pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti. Středa 18. 12. 2013 je posledním úředním dnem pro výběr pojistného v hotovosti.

Klienti, kteří budou chtít v uvedené dny zaplatit pojistné, mohou využít k zaplacení pojistného bankovní převod nebo zaplatit pojistné v hotovosti složenkou na přepážce České pošty.

V roce 2014 budou pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) otevřeny v běžném režimu od pondělí 6. 1. 2014.

 

Pokladna ústředí ČSSZ v Praze

Pokladna pro mimořádné hotovostní výplaty důchodů v ústředí ČSSZ v Praze bude zavřena v úterý 31. 12. 2013. Od čtvrtka 2. 1. 2014 bude tato pokladna otevřena v běžném režimu.

Úřední hodiny podatelen a klientských center nebudou přelomem roku 2013 a 2014 omezeny.

 

Děkujeme klientům za pochopení.