Od ledna příštího roku náleží nemocenské od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti

Praha 16. 12. 2013

Lidem, kteří onemocní po 31. 12. 2013, bude náležet nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy. U dočasné pracovní neschopnosti, o které rozhodne lékař do konce letošního roku, náleží nemocenské od 22. kalendářního dne od jejího vzniku. Dne 31. 12. 2013 končí tříleté přechodné období, kdy se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů.

Nemocenské je dávkou nemocenského pojištění a náleží za kalendářní dny. Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí podle požadavku klienta buď složenkou na jeho adresu (služba je zpoplatněná) nebo bankovním převodem na účet.

 

Je dobré vědět...

Má-li být dávka nemocenského co nejdříve zpracována a vyplacena, je nezbytné, aby zaměstnavatel doručil příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) potřebné doklady s doplněnými údaji bez zbytečného odkladu. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je pro zajištění pravidelné výplaty nemocenského nutné předkládat potvrzení lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti, tzv. lístek na peníze, ideálně jednou měsíčně. Toto potvrzení může lékař vystavit k jakémukoli dni v kalendářním měsíci.

Zejména lidé v tíživé finanční situaci očekávají, že platbu nemocenského obdrží již tři dny po tom, co odevzdali tzv. neschopenku vystavenou ošetřujícím lékařem svému zaměstnavateli. To je však mylné. OSSZ musí všechny předané doklady ověřit a zkontrolovat, aby dávka byla vyplacena ve správné výši. Pokud doklady nejsou kompletní nebo jsou v údajích zjištěny nesrovnalosti, musí pracovníci OSSZ potřebné skutečnosti došetřit, což ovlivní dobu vyřizování.

Většinu dávek nemocenského pojištění zpracovávají OSSZ do 10 dnů – cca 90 % případů, do 30 dnů pak 99,98 % případů. Předpokladem pro optimální průběh vyřízení a včasnou výplatu dávky je součinnost zejména zaměstnance, zaměstnavatele a OSSZ. Lhůtu pro výplatu dávek nemocenského pojištění stanovuje zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.) do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal doklady příslušné OSSZ. Pokud se však provádí exekuční srážky z nemocenského, vyplácí se nemocenské vždy za celý kalendářní měsíc.

S dotazy k nemocenskému a průběhu vyřizování konkrétního případu se lidé mohou obracet na příslušnou OSSZ nebo telefonicky na call centrum pro nemocenské pojištění na telefonním čísle +420 840 406 040. Zde jim také budou poskytnuty informace o tom, zda zpracování jejich případu nebrání např. došetřování rozhodných skutečností.