ePortál ČSSZ je dalším krokem k modernizaci veřejné správy

Logo Integrovaný operační program

Praha 25. 11. 2013

Rychlejší a flexibilnější veřejné služby poskytované klientům elektronickou cestou, to je jeden z cílů, který naplňuje ePortál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), jehož spuštění je připraveno na první prosincový den. Tento výstup projektu nazvaného „159 – Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní za účelem poskytování informací klientům ČSSZ“ je příspěvkem ČSSZ k modernizaci veřejné správy České republiky.

Zmíněný projekt vedl k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty a učinil další krok na cestě efektivizace nároků na klasické administrativní úkony. „Naše úsilí o rozvoj informačních a komunikačních technologií je motivováno potřebou ještě výrazněji zautomatizovat procesy v oblasti obsluhy klientů i ve výkonu činností zaměstnanců ČSSZ,“ říká v souvislosti s blížícím se spuštěním ePortálu ČSSZ ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a dodává: „Prostředí pro elektronické poskytování služeb bylo navrženo tak, aby jej bylo možné snadno doplňovat o další služby. V první fázi spustíme takové služby, na kterých se ověří jeho reálné zatížení.

Vybrané služby a informace, které si klient opatří elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ, byly dosud dostupné jen při osobním kontaktu s pracovníky úřadu nebo korespondenčně. Nahlédnout na údaje o důchodovém či nemocenském pojištění evidované v ČSSZ, online vyplnit a podat některé typy žádostí mohou fyzické osoby (pojištěnci, důchodci) i zaměstnavatelé nebo subjekty oprávněné vyžadovat od ČSSZ informace. ePortál ČSSZ je určen prakticky pro všechny občany, kteří chtějí zjistit, jaké údaje o nich samých ČSSZ eviduje, popřípadě získat konkrétní výpis nebo podat žádost. Prostředí, ve kterém se elektronická komunikace odehrává, je chráněno bezpečnostními prvky a vstup k osobním či jiným informacím je umožněn jen na základě přísně ověřeného oprávnění.

Projekt „159 – Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní za účelem poskytování informací klientům ČSSZ“ byl financován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.