Téměř 11 tisíc korun. To byl průměrný starobní důchod na konci září

Praha 30. 10. 2013

Průměrná výše sólo vypláceného starobního důchodu (vč. předčasného) činila ke konci září letošního roku 10 957 Kč. U mužů pak dosáhl výše 12 138 Kč a u žen 9 944 Kč. Invalidní důchod třetího stupně činil průměrně 10 252 Kč (druhého stupně 6 703 Kč a prvního stupně 6 017 Kč). Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7 216 Kč (v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 11 855 Kč), vdovecký důchod 6 218 Kč (v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 13 449 Kč) a sirotčí důchod 5 619 Kč.

Ke stejnému datu evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 2 846 736 důchodců, kterým vyplácela starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Celkem ČSSZ vyplácela 3 470 881 důchodů, z tohoto počtu bylo důchodů starobních 2 337 103, invalidních 434 902pozůstalostních 698 876. Všechny vyplácené důchody musí ČSSZ od lednové splátky valorizovat.

K 30. 9. 2013 evidovala ČSSZ 69 576 důchodů se zařízenou exekuční srážkou, což je o 3 961 více, než ke stejnému datu loňského roku, kdy jich bylo 65 615. Za leden až září letošního roku bylo z důchodů na exekuce sraženo celkem 970 155 728 Kč. Exekuční srážky provádí ČSSZ i z dávek nemocenského pojištění, do září jich provedla 45 492 v objemu 57 952 342 Kč.

Ke konci září 2013 vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost 998 281 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), z toho 709 908 OSVČ bylo povinno platit zálohy na důchodové pojištění. Všechny OSVČ, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, budou mít podle zákona od 1. 1. 2014 povinnost komunikovat s ČSSZ výhradně elektronicky a podávat touto formou předepsané tiskopisy. Pouze OSVČ bez zaměstnanců budou moci ještě po celý rok 2014 podávat tiskopisy Přehled o příjmech a výdajích, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění také v klasické papírové podobě. ČSSZ jim udělila výjimku a povinnost podávat tyto formuláře pouze elektronicky o rok odložila.

Povinnost podávání vybraných tiskopisů pouze elektronicky od ledna příštího roku se týká všech zaměstnavatelů. Ke konci třetího čtvrtletí letošního roku evidovala ČSSZ 269 479 zaměstnavatelů s 4 252 910 zaměstnanci.

ČSSZ spolu s okresními správami sociálního zabezpečení k 30. 9. 2013 spravovala záležitosti z oblasti sociálního zabezpečení pro 8 454 764 klientů, mezi které patří hlavně zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ a samozřejmě lidé pobírající důchod.