Celostátní setkání posudkových lékařů resortu MPSV se konalo pod záštitou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna

Praha 29. 10. 2013

Co očekává lékařská posudková služba od změn v posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, které se od ledna příštího roku nebude odvíjet od posouzení stupně závislosti a schopnosti mobility a orientace? Tuto a další otázky položil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun během úterního setkání se zástupci lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Na základě zkušeností s více než jednoroční aplikací nového věcného a právního řešení průkazu osoby se zdravotním postižením resort MPSV vyhodnotil potřebu změn a před několika měsíci předložil legislativní úpravy. Jsem rád, že se za krátkou dobu podařilo prosadit změnu legislativy, která pomůže zdravotně postiženým, co se týče průkazů TP, ZTP a ZTP/P,“ řekl v úvodu host setkání ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodal: „Příslušné novely zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením od 1. 1. 2014 nabudou účinnosti.

Činnost posudkových lékařů resortu je spojena s odpovědností, aby finanční prostředky určené hendikepovaným spoluobčanům dostali skutečně ti, kteří finanční pomoc státu potřebují. Neboť budou-li přiznávány těm, kteří na ně nárok nemají, budou pak chybět hendikepovaným lidem,“ připomněl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a doplnil: „Věřím, že přehodnocení způsobu posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání průkazu osob se zdravotním postižením přinese i změnu vnímání profese posudkového lékaře v očích veřejnosti a vymizí mýty, které se v poslední době ve společnosti rozšířily.

 

Mýtus č. 1

Není pravdou, že posudkoví lékaři hendikepované „zázračně uzdravují“. To, že na základě posudku posudkového lékaře úřad práce rozhodne např. o snížení či odejmutí příspěvku na péči nebo nepřizná nárok na průkaz ZTP neznamená, že žadatel je „zdráv“ či „zázračně vyléčen“. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele se hodnotí ve smyslu zákonem nastavených podmínek pro přiznání nároku na konkrétní pomoc státu. Ironické výroky „o vyléčení“ nejsou namístě.

Mýtus č. 2

Není pravdou, že se hendikepovaní nemohou nijak bránit. Pokud s rozhodnutím vydaným na podkladě posudku lékaře LPS žadatel nesouhlasí, může proti rozhodnutí podat odvolání, o kterém rozhodne nadřízený orgán. V rámci odvolání je znovu posouzen zdravotní stav žadatele jiným posudkovým orgánem.

Mýtus č. 3

Není pravdou, že specialista nebo ošetřující lékař může potvrdit, že osoba splňuje kritéria pro přiznání invalidního důchodu či dávky z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Tuto kompetenci má jen lékař LPS a zákon stanoví, že při posuzování zdravotního stavu vychází lékař LPS z výsledků funkčního vyšetření ošetřujícího lékaře, odborného lékaře a popř. z výsledku vlastního vyšetření. Čili nehodnotí se postižení nebo diagnóza, ale jejich funkční dopad na pokles pracovní schopnosti v případě invalidního důchodu nebo schopnosti zvládat základní životní potřeby v případě posouzení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči.

 

Zdravotní stav není neměnný a v průběhu času či léčby dochází k jeho vývoji, tedy zhoršení, nebo i zlepšení. Proto zákon nelimituje opětovné podání žádosti, na druhou stranu ale ukládá povinnost provádět kontrolní lékařské prohlídky a umožňuje přiznat dávku na omezenou dobu,“ zmínil vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Dušan Gajdoštík.

Posudkové lékařství je specializovaný medicínský obor vyžadující znalost klinické medicíny a práva sociálního zabezpečení a jejich interpretaci při posuzování zdravotního stavu u jednotlivých posudkových kategorií. Posudkový lékař je odborníkem ve svém oboru stejně tak, jako ostatní lékaři ve svých specializacích. Zdravotní stav osob se zdravotním postižením pro účely pojistných i nepojistných dávek posuzuje posudkový lékař ve smyslu podmínek stanovených zákonem, prováděcími předpisy a metodickými pokyny, které upravují posuzování zdravotního stavu pro potřeby resortu práce a sociálních věcí. Těmito kritérii se posudkový lékař musí bezpodmínečně řídit, nemůže je měnit. Změnu legislativy může provádět pouze zákonodárce.

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.