Oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Jihlava se bude stěhovat

V pondělí 23. září začne stěhování oddělení lékařské posudkové služby (LPS) Okresní správy sociálního zabezpečení Jihlava. A to ze stávající adresy ve Věžní ulici č. 26 na nové působiště. Stěhování potrvá
do čtvrtka 26. září 2013. Během stěhování se toto pracoviště pro veřejnost uzavře, po dobu stěhování nebude v provozu telefonické ani e-mailové spojení. Klientům bude k dispozici pouze podatelna a telefonní ústředna pracoviště OSSZ v Jihlavě ve Wolkerově ulici č. 37 na tel. čísle: +420 567 142 111.

Plné služby veřejnosti z oblasti LPS začne pracoviště OSSZ Jihlava poskytovat od pátku 27. září 2013.
A to na nové adrese: Tolstého 1914/15, Jihlava
(5. poschodí budovy). Telefonní čísla na oddělení LPS zůstávají beze změny, e-mailové kontakty se také nemění.

Úřední hodiny zůstanou i v novém působišti v Jihlavě zachovány: každý pracovní den v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin.

Našim klientům děkujeme za pochopení.