Neschopenky bude možné i dále posílat v papírové podobě, ČSSZ prodlouží zákonnou výjimku

Lékaři budou moci další dva roky posílat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) neschopenky v papírové podobě. Na dvouletém prodloužení výjimky, kterou může podle zákona udělit ČSSZ, se dnes dohodl ministr práce a sociálních věcí František Koníček s prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milanem Kubkem a ústředním ředitelem ČSSZ Vilémem Kahounem.

„Zásadní je, aby vše fungovalo a lidé včas dostali dávky, na které mají nárok“, říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Proto jsme se dnes s ČLK dohodli na dvouletém odkladu povinnosti lékařů posílat ČSSZ neschopenky elektronicky. Věřím, že tuto dobu lékaři efektivně využijí pro to, aby se na elektronickou komunikaci s ČSSZ dostatečně připravili.“ Ministr dodává, že se v daném období budou hledat způsoby, jak lékaře motivovat k elektronické komunikaci a ČSSZ by rovněž měla tzv. e - Podání neschopenek zajistit větší publicitu. 

„Oceňuji přístup pana ministra a rychlé řešení situace, která mohla ohrozit pacienty,“ říká prezident ČLK Milan Kubek a dodává: „20 procent pracujících lékařů je starších 60 let a průměrný věk praktického lékaře je 55 let, nelze tedy čekat, že od nového roku budou komunikovat jen elektronicky. Každopádně se budeme rádi podílet na větší osvětě elektronické komunikaci a hledání řešení do budoucna.“

„Pro Českou správu sociálního zabezpečení musí být na prvním místě klient. Technicky jsme na e - Podání dokumentů už několik let připraveni, vnímáme však připomínky lékařů a je dobře, že se dnes podařilo najít shodu“, říká ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a doplňuje Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení jsou již dnes připraveni na to, aby subjektům, kterých se povinná elektronická komunikace týká, byli maximálně nápomocni a poskytli jim podporu.

Zaměstnavatelé, lékaři i OSVČ mají povinnost podávat dokumenty ČSSZ pouze elektronicky od začátku letošního roku. Týká se to zákonem předepsaných tiskopisů, které tyto subjekty posílají ČSSZ. Detailní informace o e - Podání jsou dostupné na webu ČSSZ. Řada subjektů však nebyla od 1. ledna 2013 na e – Podání dokumentů připravená, proto ČSSZ podle zákona přijala roční výjimku, a tím umožňuje klasické papírové podávání dokumentů i v letošním roce.

Na webu ČSSZ je také už nějakou dobu dostupný leták a praktická příručka o eNeschopence. Informuje o tom, co je třeba pro její využívání udělat, na koho se obrátit a jaké jsou výhody elektronické komunikace.